Umowa międzynarodowa w ramach programu INTERREG

Projekt pn. Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce neolitu i eneolitu będzie realizowany od września 2018 do sierpnia 2019 roku. Jego cele to m.in. upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie archeologicznym pogranicza i o potrzebie jego ochrony, a także zwrócenie uwagi na potencjał badawczy regionu. Poszczególne zadania projektu skierowane będą do zróżnicowanych grup odbiorców – badaczy i studentów, osób spoza środowiska naukowego, a także dzieci.

Zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

– stworzenie i udostępnienie na platformie internetowej mapy stanowisk archeologicznych z epoki neolitu i eneolitu na obszarze pogranicza słowacko-polskiego polskiego; badania nieinwazyjne na wybranych stanowiskach archeologicznych; wydanie broszury turystyczno-promocyjnej;

– zeskanowanie i wydrukowanie w technice 3D wybranych artefaktów oraz przygotowanie ekspozycji;

– zorganizowanie wspólnej konferencji dotyczącej problematyki projektu;

– przeprowadzenie warsztatów archeologicznych dla dzieci z województwa podkarpackiego i Samorządowego Kraju Preszowskiego; wydanie publikacji dotyczącej dziedzictwa epoki neolitu i eneolitu.