Olimpiada Geograficzna

Olimpiada Geograficzna

Olimpiada geograficzna. Komitet Okręgowy / Rzeszów

 

Przewodniczący KO Olimpiady Geograficznej:
Dr hab. Piotr Gębica, prof. UR

Sekretarz:
Mgr Renata Gębica
Tel. 501 564 554

 

Serdecznie witamy uczniów i nauczycieli –  pasjonatów geografii startujących w XLV edycji Olimpiady Geograficznej, w roku jubileuszowym 100-lecia utworzenia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i odzyskania przez Polskę niepodległości.

Decyzją Prezydium Komitetu Głównego z dn. 9.12.2018 r dopuszczono do zawodów pisemnych
II stopnia  XLV Olimpiady Geograficznej wszystkich uczniów których prace pisemne zostały zweryfikowane na poziomie 75 i więcej punktów.
Zawody II stopnia XLV OG odbędą się w naszym okręgu w dniach 9-10 lutego 2019 roku,
w III Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie. Poniżej publikujemy wyniki weryfikacji prac pisemnych:
 Olimpiada Geograficzna-XLV_Protokół_II_etap_weryfikacja-11.12.2018

OSTATECZNE WYNIKI zawodów okręgowych XLV Olimpiady Geograficznej

UWAGA! Nastąpiła zmiana siedziby Komitetu Okręgowego!

Obecny adres: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego,

ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów

 

Adres nadsyłania prac pisemnych:

Uniwersytet Rzeszowski, Biblioteka Instytutu Archeologii,

ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów

 

Przypominamy, że termin nadsyłania prac pisemnych upływa z dniem 15 XI 2018 roku.