Uwaga Doktoranci

Komisja Stypendialna Doktorantów Wydziału Socjologiczno-Historycznego informuje, że w dniach od 30.10.2018 r. do 15.11.2018 r. od godz.9.00 – 13.00 w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego ul. Rejtana 16c, pokój nr 31 wydawane będą decyzje o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego w semestrze zimowym 2018/2019, specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi.

 

UWAGA! 2.11.2018 r. oraz 12.11.2018 r. Dziekanat będzie nieczynny

W/w decyzje stypendialne można odbierać także w sobotę 3.11.2018 r.,10.11.2018 r. (od godz.9.00 – 13.00, pok. 31). Warunkiem wypłaty świadczeń pomocy materialnej jest odebranie przez doktoranta decyzji w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z ważną legitymacją doktoranta lub dowodem osobistym.

Zgodnie z Porozumieniem Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z Samorządem Studentów oraz Samorządem Doktorantów z dnia 17 października 2018 r. ustalono wysokość miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta w r.akad. 2018/19 – tj. 1000 zł -, Wysokość świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego w roku akademickim 2018/2019: – stypendium socjalne 600,00 zł – stypendium socjalne w zwiększonej wysokości 750,00 zł – stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem i/lub dzieckiem 800,00 zł – stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (stopień niepełnosprawności lekki, umiarkowany, znaczny) 450,00 zł – zapomoga min. 200,00 zł max. 1000,00 zł

W uzasadnionych przypadkach Komisja może przyznać zapomogę w kwocie wyższej niż ustalona maksymalna kwota, jednak nie wyższej niż 2000,00 zł. UWAGA !!! WYPŁATA ŚWIADCZEŃ  POMOCY MATERIALNEJ ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK BĘDZIE REALIZOWANA W LISTOPADZIE 2018 r. (do 25 listopada) WAŻNE !!! W związku z rozpoczętą procedurą przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej informujemy, że należy zweryfikować SWÓJ NUMER KONTA W SYSTEMIE WIRTUALNA UCZELNIA: – zaloguj się w systemie WIRTUALNA UCZELNIA – w zakładce TWOJE DANE FINANSOWE – KONTA BANKOWE – sprawdź numery kont, które znajdują się w systemie zaznacz – KONTO PODSTAWOWE – na które ma być wypłacone stypendium lub inne świadczenia z uczelni – Jeżeli w systemie nie ma twojego aktualnego numeru konta, lub obecnie je zmieniłeś – DODAJ NOWE KONTO – pamiętaj zaznacz wprowadzone konto jako konto podstawowe. – Jeżeli złożyłeś już wniosek a nie dokonałeś weryfikacji numeru konta bankowego w systemie – zrób to teraz ! – PAMIĘTAJ!!! Wszelkich zmian w numerze konta – np. w trakcie roku akademickiego, kiedy stypendium jest już wypłacane – dokonujesz sam – należy je zmienić zgodnie z procedurą wskazaną wyżej. – Uwaga!!! Zanim zapiszesz zmiany w numerze konta sprawdź kilka razy jego poprawność