Inauguracja roku akademickiego dla doktorantów

Program  uroczystości inauguracji studiów doktoranckich dnia 19.11.2018 r.

  1. Powitanie doktorantów rozpoczynających studia doktoranckie:

– JM Rektor prof. dr hab. Sylwester Czopek

– Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Marek Koziorowski

  1. Złożenie ślubowania przez doktorantów:

,,Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy, umiejętności i rozwoju osobowości, szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swym postępowaniem

dbać o godność i honor doktoranta  Uniwersytetu Rzeszowskiego’’

  1. Uroczyste wręczenie indeksów doktorantom rozpoczynającym studia doktoranckie:

– Prof. dr hab. Marek Koziorowski, Kierownicy Studiów Doktoranckich

  1. Wystąpienie doktoranta mgra Patryka Kosowskiego – Przewodniczącego Samorządu Doktorantów  w roku akademickim 2017/2018
  1. Zamknięcie Uroczystości:

– JM Rektor prof. dr hab. Sylwester Czopek