I otwarte posiedzenie IV kadencji Uczelnianej Rady Doktorantów UR

31 stycznia 2019 roku odbędzie się I otwarte posiedzenie IV kadencji Uczelnianej Rady Doktorantów UR, na którym dyskutowane będą kwestie związane ze zmianami jakie wprowadza Ustawa 2.0 i szkoły doktorskie.

Spotkanie odbędzie się o godzinie 17.00 w pokoju Samorządu Doktorantów w budynku A1, pok. 004b.