XXXV Rzeszowska Konferencja Archeologiczna

XXXV Rzeszowska Konferencja Archeologiczna pt. Badania archeologiczne prowadzone na terenie południowo-wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji, która odbędzie się w dniach 2-3 kwietnia b.r. w sali konfernecyjnej Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

UWAGA: Termin zgłaszania wystąpień upływa 17 lutego 2019 roku!