Grant NCN, Byków k. Drohobycza

Grant: Byków k. Drohobycza w prawym dorzeczu górnego Dniestru. Wielokulturowe zespoły osadnicze z III – I tys. p.n.e. (NCN; 2011/03/B/HS3/01441) – wykonawca; kierownik: prof. dr hab. Jan Machnik.

 

Grant dotyczył opracowania wyników kilkuletnich badań wykopaliskowych prowadzonych w latach 1998, 1999, 2002–2006 i 2009 w miejscowości Bykiw, rej. Drohobycz. Ich rezultatem było odkrycie na dwóch stanowiskach „Koło Figury” i „Bihijiwka” śladów aktywności człowieka z okresu neolitu, epoki brązu, wczesnej epoki żelaza i średniowiecza w postaci pozostałości osad oraz pochówków. Do wyjątkowych obiektów należy zaliczyć zespoły grobowe kultury ceramiki sznurowej, osadę obronną kultury holihradzkiej z końca epoki brązu oraz pochówek grupy zachodniopodolskiej scytyjskiego kręgu kulturowego. Badania w Bykowie były największą akcją wykopaliskową przeprowadzoną przez wspólną polsko-ukraińską ekspedycję archeologiczną działającą w międzyrzeczu Sanu i Dniestru w latach 1992-2013.

Grant zakończył się monografią:
„Wielokulturowe stanowiska archeologiczne w Bykowie koło Drohobycza”, Kraków 2016, Sylwester Czopek, Jan Machnik, Wojciech Pasterkiewicz, Dmytro Pawliw, Wołodymyr Petehyrycz.

 

Bykiw, rej. Drohobycz, stanowisko „Koło Figury”. Zespół grobowy scytyjskiego kręgu kulturowego. CZworokątna konstrukcja rowkowata otaczająca centralny grób
Bez nazwy-1
sdDSd
7
dddd
065