Grant NCN, Byków k. Drohobycza

Grant: Byków k. Drohobycza w prawym dorzeczu górnego Dniestru. Wielokulturowe zespoły osadnicze z III – I tys. p.n.e. (NCN; 2011/03/B/HS3/01441) – wykonawca; kierownik: prof. dr hab. Jan Machnik.

 

Grant dotyczył opracowania wyników kilkuletnich badań wykopaliskowych prowadzonych w latach 1998, 1999, 2002–2006 i 2009 w miejscowości Bykiw, rej. Drohobycz. Ich rezultatem było odkrycie na dwóch stanowiskach „Koło Figury” i „Bihijiwka” śladów aktywności człowieka z okresu neolitu, epoki brązu, wczesnej epoki żelaza i średniowiecza w postaci pozostałości osad oraz pochówków. Do wyjątkowych obiektów należy zaliczyć zespoły grobowe kultury ceramiki sznurowej, osadę obronną kultury holihradzkiej z końca epoki brązu oraz pochówek grupy zachodniopodolskiej scytyjskiego kręgu kulturowego. Badania w Bykowie były największą akcją wykopaliskową przeprowadzoną przez wspólną polsko-ukraińską ekspedycję archeologiczną działającą w międzyrzeczu Sanu i Dniestru w latach 1992-2013.

Grant zakończył się monografią:
„Wielokulturowe stanowiska archeologiczne w Bykowie koło Drohobycza”, Kraków 2016, Sylwester Czopek, Jan Machnik, Wojciech Pasterkiewicz, Dmytro Pawliw, Wołodymyr Petehyrycz.

 

[URIS id=9065]