Doktoranci IV roku

Przypominamy, iż doktoranci mogą składać podania o przedłużenie sesji egzaminacyjnej poprawkowej. Podania należy składać do 17 lutego 2019 r.

Doktoranci, którzy potrzebują skorzystać z przedłużenia okresu studiów doktoranckich w przypadku konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych powinni złożyć w/w dokumenty w celu uzyskania zaliczenia semestru, a także wniosek skierowany do kierownika studiów doktoranckich wraz z uzasadnieniem i opinię promotora. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 17 lutego 2019 r.

Doktoranci będący na przedłużeniu okresu studiów, którzy będą starać się o kolejne przedłużenie powinni złożyć w Dziekanacie wniosek skierowany do kierownika studiów doktoranckich wraz z uzasadnieniem i opinię promotora, a także sprawozdanie z rocznego przedłużenia, zaakceptowane przez promotora. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 17 lutego 2019 r.

Przypominamy, iż studia III stopnia kończą się obroną rozprawy doktorskiej.