Dwóch archeologów z IA UR wśród członków Rady Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego

Przewodniczącą RODA została prof. dr hab. Marzena Szmyt, dyrektor Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, a jej zastępcami: dr hab. Jacek Górski, dyrektor Muzeum Archeologiczne w Krakowie oraz prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński, dyrektor Instytut Archeologii UKSW. RODA jest trzecim ciałem doradczym przy Głównym Konserwatorze Zabytków – obok Głównej Komisji Konserwatorskiej i Radzie Ochrony ZabytkówRada będzie pełnić rolę ciała o charakterze opiniodawczo-doradczym przy ważnych zagadnieniach związanych z archeologią.

Relacja z posiedzenia