Odbiór decyzji stypendialnych – stypendia socjalne semestr letni

Komisja Stypendialna Studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego informuje, że w dniach od 13.03.2019 r. do 22.03.2019 r. (od godz.9.00 – 13.00) w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego ds. socjalnych ul. Rejtana 16c, pokój nr 29 wydawane będą decyzje  0  przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego (w/w informacja dotyczy semestru letniego roku akademickiego 2018/2019)

 

Warunkiem wypłaty świadczeń pomocy materialnej jest odebranie przez studenta decyzji w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z ważną legitymacją studencką lub dowodem osobistym.

Studenci studiów niestacjonarnych mogą odbierać decyzje stypendialne  w w/w terminie lub w sobotę  16.03.2019 r.(pokój nr 31) oraz 23.03.2019 r. (pokój nr 29) (od godz.9.00 – 13.00).