Stećci fenomen średniowiecznej sztuki sepulkralnej,

Pierwszy wykład odbędzie się 21.03.2019 r. o godz. 12.00 w sali nr 13 Instytutu Archeologii. Temat wykładu Stećci fenomen średniowiecznej sztuki sepulkralnej, który wygłosi dr hab. Marek Florek z Instytutu Archeologii Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie