Archiwum Cesarskiej Komisji Archeologicznej (1859-1917)

Archiwum Cesarskiej Komisji Archeologicznej (1859-1917)

Z okazji XX-lecia Instytutu Archeologii UR, Dyrekcja Instytutu Archeologii zaprasza na cykl wykładów poświęconych archeologii oraz interdyscyplinarnym badaniom przeszłości

Szósty wykład odbędzie się 11.04.2019 r. o godz. 12.00 w sali nr 13 Instytutu Archeologii, ul. Moniuszki 10.

Temat wykładu: Archiwum Cesarskiej Komisji Archeologicznej (1859-1917). Źródło do badań nad dziedzictwem kulturowym Polski (archeologia, architektura, numizmatyka)

Wykład przedstawi prof. Aleksander Musin z Instytutu Historii Kultury Materialnej, Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu