Letnie ćwiczenia terenowe 2019

Listy z osobami wpisanymi  na letnie ćwiczenia terenowe 2019  do wglądu w Instytucie Archeologii UR

WAŻNE : Ewentualne zamiany na listach są możliwe tylko za zgodą wszystkich zainteresowanych prowadzących.

Osoby wpisane na listy są proszone o skontaktowanie się do końca maja z prowadzącymi i z Profesorem Tomaszem Bochnakiem  (może być drogą mailową – tbochnak@univ.rzeszow.pl) w celu potwierdzenia uczestnictwa w badaniach.