Status kultury materialnej w wielkich archeologicznych projektach grantowych

Zapraszamy na ostatnie w roku akademickim 2018/2019 spotkanie z cyklu MATERIALNE – NIEMATERIALNE Dziedzictwo i Tradycja w Perspektywie Interdyscyplinarnej

Wykład pt. Status kultury materialnej w wielkich archeologicznych projektach grantowych wygłosi prof. dr hab. Sławomir Kadrow – Instytut Archeologii UR

Referat, na przykładzie aktualnie realizowanej w Niemczech polityki organizowania i finansowania nauki, omawia preferowane sposoby poznawania odległej przeszłości społeczności ludzkich. Wyraźnie akcentowane są w nich procesualne aspekty ewolucji ludzkości przy jednoczesnym pomijaniu historycznej perspektywy poznawczej. Pod uwagę brane są przede wszystkim te elementy rzeczywistości, które poddają się kwantyfikacji i modelowaniu matematycznemu.

Wykład odbędzie się 6 czerwca 2019, godz. 10:00 w sali 208 – Instytut Historii UR (II piętro)

Al. Rejtana 16c

 

Zapraszają:

Zakład Muzeologii IA UR

Zakład Kulturoznawstwa IH UR

Oddział Rzeszowski PTK