Wykład prof. Jana Machnika i dr Pawła Jarosza

W dniu 05.06.2019 r. zapraszamy na wykład prof. Jana Machnika i dr Pawła Jarosza pt. “Refleksje nad wydarzeniami w III tysiącleciu przed Chrystusem na północnym przedpolu Karpat“. Wykład rozpocznie się o godz. 13.00 w sali nr 13 Instytutu Archeologii UR

Wykład połączony jest z promocją książki “Nekropolie ludności kultury ceramiki sznurowej z III tysiąclecia przez Chr. w Mirocinie na Wysoczyźnie Kańczuckiej” pod redakcją P. Jarosz, J. Machnik, A. Szczepanek