Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego

UWAGA STUDENCI i DOKTORANCI! KOLEGIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH kierunek studiów: Archeologia

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego    na semestr letni w roku akademickim 2019/2020 należy składać do 31.01.2020 r.

 w pokoju nr 4 (parter), budynek A-3,

 Dziekanat ds. socjalnych

Kolegium Nauk Humanistycznych,

Al. mjr. Kopisto 2 B, 35-315 Rzeszów,

w godz.10-14

 

  • Studenci/Doktoranci(II roku i wyżej), którzy pobierają już stypendium socjalne w semestrze zimowym:

    – wypełniony i zarejestrowany elektronicznie wniosek na semestr letni 2019/2020 należy  wydrukować (zał.nr 1) i złożyć  w  Dziekanacie ds. socjalnych

 

Studenci/Doktoranci pobierający stypendium w semestrze zimowym nie składają ponownie kompletu wymaganych dokumentów przy ubieganiu się  o stypendium socjalne, ale jeśli sytuacja materialna (utrata/uzyskanie dochodu) lub liczba osób w rodzinie uległa zmianie po dniu złożenia wniosku na semestr zimowy i nie została wcześniej zgłoszona, należy ten fakt uwzględnić w nowym wniosku składanym na semestr letni oraz przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające w/w sytuację;

 

  • Studenci/Doktoranci, którzy składają wniosek po raz pierwszy:

 

  – do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane Regulaminem załączniki

  – Wykaz dokumentacji (zał. nr 9)