Aktualności

Dyrekcja Insty­tutu Arche­ologii zaprasza na wykłady dr hab. prof. UMK Mar­cina Wie­wióry i dr Bogusza Wasika pt. " Castra terrae cul­mensis — zamki ziemi cheł­miń­skiej. Nowe źródła i nowe per­spek­tywy" i "Budow­nictwo zam­kowe na ziemi cheł­miń­skiej od połowy XIII do połowy XV wieku"., w dniu 21.03.2017 r. o godz. 12.00, w sali 13 Insty­tutu Arche­ologii UR.


wyklad