Analecta Archaeologica Ressoviensia

ZASADY PUBLIKOWANIA ARTYKUŁÓW W ANALECTA ARCHAEOLOGICA RESSOVIENSIA

Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia — tom 1

tom1

Marta Połtowicz – The Eastern Borders of the Magdalenian Culture Range

Maciej Dębiec – Terytorium eksploatowane przez ludność osady kulturowej ceramiki wstępnej rytej w Łańcucie, stan. 3, woj. podkarpackie

Andrzej Pelisiak, Małgorzata Rybicka – The Annually Laminated Bottom Sediments of Lake Gościąż and Neolithic Settlements in the Western Part of Gostynin Lake District (Central Poland). An Outline

Andrzej Pelisiak – The Exploitation and Distribution of Flints From the Central Part of Polish Jura in the Late Neolithic Times

Aleksander Dzbyński – Die Größe zählt. Über einigen metrischen Eigenschaften der schnurkeramischen Amphoren aus Böhmen

Sylwester Czopek – Czas użytkowania cmentrzysk tarnobrzeskiej kultury łużyckiej – możliwości interpretacyjne i uwagi dyskusyjne

Maciej Karwowski – Major Questions Concerning Celtic Glass from the Eastern Regions of the La Tene Culture

Tomasz Bochnak – Early Circulr Umbones of the Przeworsk Culture. The Role of Local Tradition and Celtic Infuences on the Diversity of Metal Parts of Shield at the Beginning of the Late Pre-Roman Period

Iwona Florkiewicz – Elementy dackie w kulturze przeworskiej we wczesnym okresie wpływów rzymskich

Piotr Berdowski – Garum of Herod the Great

Marcin Wołoszyn – Byzantine Archaeology – selected problems

Marek Jan Olbrycht – David Braund (ed.), Scythians and Greeks. Cultural Interactions in Scythia, Athens and the Early Roman Empire (sixth century BC – first century AD), Exeter 2005, University of Exeter Press, 256 pp. (ISBN 0 85989 746 X)

Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia — tom 3

tom3

Artur Jedynak (Ostrowiec Świętokrzyski), Kamil Kaptur (Ostrowiec Świętokrzyski) – Archaeological-consevator’s worsk in Krzemionki near Ostrowiec Świętokrzyski in 2008- mine 824,Great Chambers area

Maria Fajer (Sosnowiec), Edelgarda M. Foltyn (Katowice), Eugeniusz Foltyn (Katowice), Włodzimierz Pawełczyk (Sosnowiec), Jan Maciej Waga (Sosnowiec) – Site of older phase of the Middle Paleolithic at Samborowice (Upper Silesia)

Maciej Dębiec (Rzeszów), Andrzej Pelisiak (Rzeszów) – The first14C dates for Malice culture artefacts. Rzeszów, site 31

Marek Florek (Lublin) – Issues concerning the existence and functions of the so-called great kurgans in Małopolska in early phases of the Early Middle Ages

Marek Florek (Lublin), Tadeusz Wiśniewski (Lublin) – Funnelbeaker Culture artifacts from the settlement in Mozgawa, Pińczów Commune, Świętokrzyskie Province

Piotr Berdowski (Rzeszów) – Roman Businesswomen. I: The case of the producers and distrybutors of gorum in Pompeii

Sylwester Czopek (Rzeszów) – Aus den Forschungen uber die Trzciniec-Kultur in der Rzeszów-Umgebung

Sylwia Cygan (Rzeszów) – (Rez.) Roman Grabolle, Die fruhmittelalterliche Burg auf dem Johannisberg bei Jena – Lobeda im Kontext der Besiedlung des mittleren Saaletals, Jenaer Schriften zur Vor- und Fruhgeschichte Band 3, Beier&Beran. Archaologische Fachliteratur, Jena-Langenweissbach 2007, S. 125, 32 Tafeln, 20 Abbildungen im Text, 1 Anhang mit Abbildungen

Sławomir Kadrow (Rzeszów) – Gender-differentiated burial rites in Europe of the 5th and 4th millennia BC: attempts at traditional archaeological interpretation)

Tadeusz Malinowski (Poznań) – (Rez.) Danuta Piotrowska, Prolegomena do archeologii Biskupina. Tom I. Bibliografia archeologiczna Biskupina 1933-1983, Warszawa 2008; 464 Seiten, 13 Abbildungen (Prolegomena zur Archaologie von Bikupin. Band I. Archaologische Bibliographie von Biskupin 1933-1983, Warscahu 2008, 464 Seiten, 13 Abbildungen)

Thomas Saile (Göttingen) – Early Salt-Making in Central Europe: Patterns of Salt Production and Trade in the Neolithic

Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia — tom 8

okładka

 

 

 

 

 

Table of contents

Editor’s note. Od Redakcji

Aleksander Bobko Philosophical reflections on death

Anita Szczepanek, Paweł Jarosz The biritual cemetery of the Bronze Age from Opatow site 1, Kłobuck distr., Śląskie voiv. – the study of the funeral customs

Seweryn Rzepecki “Invisible tombs”. From the research on funerary rituals of communities with funnel beakers

Jacek Górski The oldest graves of the Trzciniec culture

Vladimír Mitáš, Václav Furmánek Grave Arrangements and Constructions of the Western Enclave of the South-eastern Urnfield Cultures from the Perspective of the Burial Ground at Radzovce (Slovakia)

Jan Dąbrowski Beitrage zur Forschungen Lausitzer Brauchtums

Marek Půlpán, Agnieszka Reszczyńska Chamber graves of the Bylany culture (Ha C – Ha D1) in north-western Bohemia

Andrzej Mierzwiński The communicative aspect of burial mound symbolism. A commentary to Homer’s accounts

Leszek Gardeła ‘Warrior-women’ in Viking Age Scandinavia A preliminary archaeological study

Dariusz Błaszczyk Changing archaeological paradigms and the interpretation of cemeteries

Tadeusz Malinowski Einige Bemerkungen zu musikarchäologischen Fragen. (Rez.) Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, Perspektywy polskich badań archeomuzykologicznych. Polski Rocznik Muzykologiczny 10 2012, 23–43

Aleksandr Diachenko (review) A. Korvin-Piotrovskiy, F. Menotti (eds.), Tripolye Culture in Ukraine the Giant-Settlement of Talianki. Kiev 2008 Institute of Archaeology of the National Academy of Sciences of Ukraine

Halyna Panakhyd XXIX International Archaeological Conference in Rzeszow “Archaeological research in south-eastern Poland, Ukraine and northern Slovakia”(23–24 April, Rzeszow, Poland)

Ana­lecta Archa­eolo­gica Res­so­viensia — tom 9

Analecta_09_cover  

 

 

 

 

 

Table of contents & Editor’s note

Katarzyna Piątkowska – Co-evolution of the upper limbs of early hominids and the origins of stonecraft

Aleksandra Kuczyńska-Zonik – Gravettian Ceramic Firing Techniques in Central and Eastern Europe

Seweryn Rzepecki – Two water wells of the LBK culture from the north part of the site of Kruszyn 3/10, Włocławek commune

Joannna Nowak – Stone artefacts made of amphibolite from the settlement of the Linear Band Pottery culture at the site 22 in Świlcza (com. Świlcza), in the context of the settlement network in the area of Rzeszów

Andrzej Gackowski and Marcin Białowarczuk – Settlement of Danubian cultures in the area of Świecie Plateau

Stanisław Wilk – An elite burial from the Copper Age: Grave 8 at the cemetery of the Lublin-Volhynian culture at Site 2 in Książnice, the Świętokrzyskie province

Anita Szczepanek – An anthropological analysis of a skeleton from the Lublin-Wołyń culture grave in Książnice, site 2, the commune of Pacanów, Świętokrzyskie voivodeship

Danuta Makowicz-Poliszot – Animal bone material from Lublin-Volhynia Grave 8 at Site 2 in Książnice, the Pacanów commune, Świętokrzyskie voivodeship

Natalya Skakun, Vera Terekhina and Elena Tsvek – The main stages of the history of research of the western area of the Trypillian culture

Weronika Skrzyniecka – The problem of horse domestication. Selected issues

Magdalena H. Rusek – The development of society. The Maya state in the Pre-Classic period (1800 BC – 200 AD)

Halyna Panakhyd – “Thirty years have passed …”. Jubilee Rzeszów Archaeological Conference