Badania

Paleolit

 

Neolit i eneolit

 

Epoka brązu i wczesna epoka żelaza

 

Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu

Okres przedrzymski, wpływów rzymskich i wędrówek ludów

 

Bibracte, Francja – oppidum celtyckie

Nezabylice, Czechy – cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich

Teliţa-Celic Dere/Teliţa-Edirlen, Rumunia – osady i nekropola

 

Wczesne i późne średniowiecze, okres nowożytny

 

Banganarti, Sudan – ufortyfikowana osada średniowiecza

Grody Czerwieńskie. Złote jabłko polskiej archeologii

 

 

 

 

 

Rzeszów, badania ul. 3 Maja

Badania w Bieczu

 

 

 

Antropologia fizyczna

 

Archeozoologia

 

Archeometria

Muzeologia