Granty i badania

GRANTY REALIZOWANE W INSTYTUCIE ARCHEOLOGII

Paleolit

Neolit i eneolit

Epoka brązu i wczesna epoka żelaza

 

Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu

Okres przedrzymski, wpływów rzymskich, wędrówek ludów

Bibracte, Francja – oppidum celtyckie

Nezabylice, Czechy – cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich

Teliţa-Celic Dere/Teliţa-Edirlen, Rumunia – osady i nekropol

 

 

 

 

 

 

Wczesne i późne średniowiecze

Banganarti, Sudan – ufortyfikowana osada średniowiecza

Grody Czerwieńskie. Złote jabłko polskiej archeologii

 

 

 

 

 

Okres nowożytny i współczesny

Rzeszów, badania ul. 3 Maja

Badania w Bieczu