Bibracte, Francja – oppidum celtyckie

Stanowisko

Mont Beuvray, Francja. Oppidum Bibracte.

 

Kierownik badań

Do 2008 – Jean Paul Guillaumet

2009-2016 – T. Bochnak, P. Goláňová

Od 2017 – T. Bochnak

 

Miejsce i czas badań

Mont Beuvray (Bibracte), Francja.

W roku 2018 badania odbędą się w terminie 9 lipca – 10 sierpnia.

 

Datowanie stanowiska

II-I w. p.n.e. (okres lateński D, czasy panowania Augusta)

 

Opis badań

Tomasz Bochnak od 2005 roku z ramienia IA UR prowadzi coroczne prace wykopaliskowe w obrębie kompleksu pracowni brązowniczych, kowalskich i emalierskich na celtyckim stanowisku Mont-Beuvray we Francji, identyfikowanym jako starożytne oppidum Bibracte znane z m.in. relacji Juliusza Cezara. Obecnie stanowisko archeologiczne wraz z położonym u stóp wzgórza muzeum i nieodległym centrum badawczym tworzy Bibracte-Centre archéologique européen; ważne centrum naukowe, jeden z kluczowych ośrodków badań nad kulturą celtycką. Początkowo pracująca na Mont Beuvray ekipa Instytutu Archeologii UR wchodziła w skład międzynarodowego zespołu koordynowanego przez prof. J.-P. Guillaumeta, a w latach 2009-2016 współtworzyła zespół polsko-czeski kierowany przez dr P. Goláňovą z Uniwersytetu Masaryka w Brnie i Tomasza Bochnaka. Od 2017 r. ekipa UR prowadzi samodzielne badania na oppidum Bibracte. We wspomnianych pracach wykopaliskowych, prócz studentów IA UR, uczestniczyli także wolontariusze – studenci archeologii z Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także pracownica Muzeum-Zamku w Oświęcimiu. Badania i pobyt finansowane są przez Bibracte-Centre archéologique européen, natomiast koszty dojazdu ekipy wykopaliskowej UR pokrywa Uniwersytet Rzeszowski.

 

Wybrane publikacje w języku polskim, w których znajdują się informacje o badaniach

2006     Wyniki badań wykopaliskowych na celtyckim oppidum Mont Beuvray/Bibracte (dep. Saône-et-Loire i Nièvre), w sektorach Côme Chaudron i Champlain, w roku 2005, MSROA 27, s. 267-280 (współautor J.-P. Guillaumet, L. Dhennequin, P. Goláňová, D. Mölders).

2007     Wyniki badań wykopaliskowych na oppidum Mont Beuvray/Bibracte (sektory Côme Chaudron i Champlain) w roku 2006, MSROA 28, s. 141-158. (współautor J.-P. Guillaumet, L. Dhennequin, F. Egloff, P. Goláňová).

2008     Wyniki badań wykopaliskowych zespołu pracowni rzemieślniczych Côme Chaudron na terenie oppidum Bibracte (Mont Beuvray, departamenty Nievre i Saone-et-Loire), w roku 2007, MSROA 29, s. 215-228 (z J.-P. Guillaumet, L. Dhennequin, P. Goláňová).

2015     2005-2014 – dziesięć lat polsko-czeskich badań archeologicznych na Mont Beuvray – Bibracte, [w:] D. Waszak (red.), Celtica. Studia z dziejów Celtów, t. 3, Kalisz, s. 58‑78. (współautor K. Kulikowska).

2017     Bibracte – współczesna historia celtyckiego oppidum, UR Journal of Humanities and Social Sciences, 2(3), s. 5-33 (współautor K. Skowron).

http://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/3042/1%20skowron-bibracte.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Linki do stron internetowych informujących o badaniach

https://www.bibracte.fr

https://www.facebook.com/BibracteMusee

 

Fotografie, filmy promujące badania

https://www.facebook.com/pg/BibracteMusee/photos/?ref=page_internal

https://www.facebook.com/pg/BibracteMusee/videos/?ref=page_internal