Interreg-Polska Słowacja. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu

Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu / Spoločné dedičstvo: slovensko-poľské pohraničie v dobe bronzovej.

Partnerzy projektu

Partner wiodący

Prešovská univerzita v Prešove, ul. 17. Novembra č. 15, Prešov 080 01

Koordynator: Martin Javor

Partner mikroprojektu

Uniwersytet Rzeszowski, al Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów

Koordynator: Sylwia Jędrzejewska

Instytucja współfinansująca

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – oś priorytetowa 1: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. Program Interreg Polska – Słowacja 2014-2020, numer realizowanego mikroprojektu: INT/EK/PO/1/I/B/0070.

Kwota dofinansowania

89.322,60 €

Termin realizacji

czerwiec 2017 – maj 2018

Opis projektu

PROBLEMATYKA:

Przewodnim tematem projektu jest dziedzictwo kulturowe pogranicza słowacko-polskiego ukazane na podstawie wyników badań archeologicznych nad epoką brązu.

CELE:

– dotarcie z wiedzą na temat archeologicznego dziedzictwa pogranicza do zróżnicowanych grup odbiorców, zwłaszcza do osób niezajmujących się zawodowo archeologią i historią;

– zwiększenie zainteresowania wspólnymi dziejami i podkreślenie wzajemnych powiązań między regionami znajdującymi się obecnie po różnych stronach granic państwowych;

– zwrócenie uwagi mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego na potrzebę ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego;

– podkreślenie wartości, jaką mają odkrycia archeologiczne dla poznawania przeszłości.

 

ZAPLANOWANE ZADANIA:

– stworzenie i udostępnienie na platformie internetowej interaktywnej mapy stanowisk archeologicznych z epoki brązu na pograniczu słowacko-polskim;

– przeprowadzenie skanowania 3D i druku 3D wybranych artefaktów ze stanowisk zlokalizowanych na terenie Polski i Słowacji;

– stworzenia mobilnej wystawy z wykorzystaniem kopii zabytków w postaci wydruków 3D i innych materiałów edukacyjnymi oraz promocyjnych;

– organizacja konferencji i wydanie publikacji dotyczącej projektu.

 

Publikacje, w których znajdują się informacje o projekcie

Jędrzejewska S., Polsko-słowackie dziedzictwo pogranicza, „Gazeta Uniwersytecka”, nr 4/2017 (99), s. 12.

Jędrzejewska S., Wspólne dziedzictwo archeologiczne na pograniczu słowacko-polskim, „Gazeta Uniwersytecka”, nr 2/2018 (102), s. 21-22.

Javor M., Jędrzejewska S., Ligoda L. (red.), 2018, Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu / Spoločné dedičstvo: slovensko-poľské pohraničie v dobe bronzovej / Common Heritage: the Slovakian-Polish borderland in the Bronze Age, Rzeszów. pdf

Księga konferencyjna, 2018 pdf

 

Strona projektu i dostęp do mapy interaktywnej

http://www.unipo.sk/projektinterreg/?page_id=198

 

Linki do stron internetowych informujących o projekcie

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/kalendarz-wydarzen/27038,grant-instytutu-archeologii-ur-interreg-spolocne-dedicstvo-slovensko-polske-pohranicie-v-dobe-bronzovej-wspolne-dziedzictwo-pogranicze-slowacko-polskie-w-epoce-brazu.html

http://www.archeologia.ur.edu.pl/2017/06/12/realizacja-polsko-slowackiego-mikroprojektu-spolocne-dedicstvo-slovensko-polske-pohranicie-v-dobe-bronzovej-wspolne-dziedzictwo-pogranicze-slowacko-polskie-w-epoce-brazu/

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/28033,archeologiczne-dziedzictwo-pogranicza-w-mikroprojekcie-programu-interreg-polska-slowacja-2014-2020.html

http://rzeszow-news.pl/dziedzictwo-archeologiczne-pogranicza-oraz-technologia-3d-we-wspolnym-projekcie-urz-uniwersytetu-preszowskiego-presov-slowacja/

http://supernowosci24.pl/wspolne-dziedzictwo-pogranicze-slowacko-polskie-w-epoce-brazu/

http://supernowosci24.pl/wspolne-dziedzictwo-archeologiczne-pogranicza-slowacko-polskiego-projekt-uniwersytetu-rzeszowskiego-i-uniwersytetu-preszowskiego/

http://www.nowiny24.pl/artykuly-sponsorowane/a/konferencja-i-wystawa-w-ramach-mikroprojektu-wspolne-dziedzictwo-pogranicze-slowackopolskie-w-epoce-brazu,13186726/

http://rzeszow-news.pl/dziedzictwo-archeologiczne-pogranicza-slowacko-polskiego-konferencja-i-wystawa-uniwersytetu-rzeszowskiego-i-uniwersytetu-preszowskeigo/interreg-plakat-konferencja/

http://www.archeologia.ur.edu.pl/2018/05/16/konferencje-dotyczaca-problematyki-projektu-pt-wspolne-dziedzictwo-pogranicze-slowacko-polskie-w-epoce-brazu/

http://www.archeologia.ur.edu.pl/2018/05/29/w-dniach-21-22-05-2018-r-w-siedzibie-uniwersytetu-rzeszowskiego-obradowali-uczestnicy-konferencji-zwiazanej-z-mikroprojektem-wspolne-dziedzictwo-pogranicze-slowacko-polskie-w-epoce-brazu-spo/

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/31386,wspolne-dziedzictwo-pogranicze-slowacko-polskie-w-epoce-brazuspolocne-dedicstvo-slovensko-polske-pohranicie-v-dobe-bronzovej.html

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/31303,wspolne-dziedzictwo-pogranicze-slowacko-polskie-w-epoce-brazu.html

 

Galeria

Spotkanie partnerów projektu w Preszowie, lipiec 2017

3. Spotkanie partnerów projektu w Preszowie
1. Spotkanie partnerów projektu w Preszowie
Fot. 1

Spotkanie partnerów projektu w Preszowie, październik 2017

Fot. 2
Fot. 3

Skanowanie 3D zabytków

5. Skanowanie 3D w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie
Poprad 3
8. Skanowanie 3D w IA w Rzeszowie
7. Skanowanie 3D w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie
Kežmarok 1
6. Skanowanie 3D w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie
Kežmarok 2
Kežmarok 3
Kežmarok 4
Kežmarok 5
Kežmarok 6
Nižná Šebastová
Poprad 1
Poprad 2
Preszów 2
Poprad 4

Spotkanie partnerów projektu w Preszowie i wystawa “Modele 3D zabytków z epoki brązu”, 23.04.2018 r.

IMG_7034
IMG_7038
IMG_7018
IMG_7015
IMG_7021
IMG_7012
IMG_7026
IMG_7067
IMG_7069
IMG_7074

Wybrane modele 3D zabytków z epoki brązu

Ostrovany, pow. Sabinov

Ostrovany, pow. Sabinov

Dravce, pow. Levoča

Dravce, pow. Levoča

Humenné, pow. loco

Humenné, pow. loco

Grzęska, pow. Przeworsk

Grzęska, pow. Przeworsk

Siedliska, pow. Rzeszów

Siedliska, pow. Rzeszów

Załęże, pow. Jasło

Załęże, pow. Jasło

Załęże, pow. Jasło

Załęże, pow. Jasło

Załęże, pow. Jasło

Załęże, pow. Jasło

Konferencja “Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu”, Rzeszów, 21-23.05.2018 r.

IMG_0048
IMG_0201
IMG_0155
IMG_0168
IMG_0121
IMG_0189
IMG_0272
IMG_0304
IMG_0354
IMG_0320
IMG_0381
IMG_0464
IMG_0388
IMG_0513
IMG_0481
IMG_0519
IMG_0547
IMG_0577
IMG_0620
IMG_0602
IMG_0604
IMG_0621
IMG_0629
IMG_0630
IMG_0653
IMG_0635
IMG_0646
IMG_0654
IMG_0656
IMG_0658
IMG_0663
IMG_0694
IMG_0659