Rzeszów – ul. 3 Maja, Plac Farny

Stanowisko

Rzeszów, stan. 17, ul. 3 Maja, Plac Farny

 

Kierownik badań

Badania Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Mgr Paweł Kocańda, mgr Ewelina Ocadryga-Tokarczyk,  mgr Tomasz Tokarczyk (Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego), mgr Edyta Anna Marek (nadzór archeologiczny w czasie inwestycji; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego)

 

Miejsce i czas badań

Rzeszów, ul. 3 Maja, styczeń-kwiecień 2017 roku

 

Datowanie stanowiska

Wczesne średniowiecze – późne średniowiecze – okres nowożytny (od około XII do XIX wieku)

 

Opis badań

Przyczyną zlecenia prac wykopaliskowych było natrafienie na ludzkie szczątki w czasie robót budowlanych związanych z modernizacją nawierzchni ulicy 3 Maja. Jednocześnie przez cały okres robót pełniony był nadzór archeologiczny.

W trakcie prac otworzono 7 wykopów zlokalizowanych w kilku punktach ulicy (przy kościele farnym, kamienicach numer 10 i 16, kościele św. Krzyża i Muzeum Okręgowym, skrzyżowaniu ulic 3 Maja z Roderyka Alsa i Zamkową). Wszystkie dostarczyły niezwykle cennych odkryć, wnoszących wiele nowych wiadomości do historii dawnego Rzeszowa.

Natrafiono między innymi na skraj cmentarza przykościelnego z 42 pochówkami szkieletowymi oraz fragmentem muru ogrodzenia kościoła, wzmiankowanego w roku 1509. Badania przy kamienicach nr 8 i 16 pozwoliły na odsłonięcie 8 poziomów dawnego moszczenia ulicy, składającego się z drewnianych konstrukcji. Do niezwykle ważnych odkryć doszło przy dawnych zabudowaniach pijarskich (Kościół św. Krzyża, Muzeum Okręgowe), gdzie prócz pochówków związanych z tamtejszym cmentarzem, odkryto nieznane wcześniej mury, świadczące o licznych przebudowach dawnego klasztoru. Sensacyjnym wręcz odkryciem okazał się wczesnośredniowieczny obiekt z ceramiką datowaną na XII-XIII wiek. Potwierdza on, iż teren ten mógł być zamieszkały przed lokacją miasta w 1354 roku.

W chwili obecnej trwają szczegółowe analizy pozyskanych w czasie prac materiałów oraz interpretacja wyników, które pozwolą na pełne opracowanie badań.

Warto nadmienić, iż badania na ulicy 3 Maja były pierwszymi systematycznymi pracami wykopaliskowymi w obrębie Starego Miasta w Rzeszowie. Ich kontynuacją są rozpoczęte niedawno (2018 r.) badania ulicy Kościuszki.

 

Wybrane publikacje, w których znajdują się informacje o badaniach

J. Berdowska, P. Kocańda, H. Mącik, A. Rozwałka, Odkrycia archeologiczne na ul. 3-go Maja, Rzeszów, 2017.

 

Fotografie, filmy promujące badania

Cmentarzysko- widoki ogólne (3)

Widok ogólny na część cmentarzyska

IMGP0136
Szkielet nr 1
Szkielet nr 12 (1)
Fot. 8. Prace archeologiczne przy faszynie odkrytej w wykopie przy kamienicy nr 16
Fot. 14. Moszczenie ulicy odkryte na skrzyżowaniu ulicy 3 Maja z ulicą Zamkową
Fundamenty nieznanego budynku, odkryte w trakcie prac archeologicznych
Fundamenty nieznanego budynku, odkryte w trakcie prac archeologicznych

Eksploracja obiektu archeologicznego

IMGP3666
_IMG0973
IMGP3435
_IMG0957
_IMG0953