Teliţa-Celic Dere/Teliţa-Edirlen, Rumunia – dwie osady i nekropola

Stanowisko

Teliţa-Celic Dere/Teliţa-Edirlen, jud. Tulcea, Rumunia.

Kompleks osadniczy – dwie osady i nekropola.

 

Kierownik badań

Valeriu Sîrbu, Muzeul Brăilei w Brăila, Rumunia

 

Miejsce i czas badań

Celic Dere, jud. Tulcea, Rumunia.

Badania prowadzono w latach 2008-2010, 2012-2015.

 

Datowanie stanowiska

VI-III w. p.n.e. – epoka żelaza

 

Opis badań

W latach 2008-2010 i 2012-2015 Tomasz Bochnak wraz ze studentami IA UR uczestniczył w badaniach kompleksu osadniczego z VI-III w. przed Chr., położonego w dolinie rzeki Teliţa w Dobrudży. Wspomniane prace były prowadzone przez międzynarodowy zespół badawczy pod kierunkiem prof. Valeriu Sîrbu z Muzeul Brăilei w Brăila. Kompleks osadniczy składa się z birytualnej nekropoli płaskiej i kurhanowej, osady otwartej (stanowiska Teliţa-Celic Dere) oraz ufortyfikowanej osady wyżynnej pełniącej najprawdopodobniej funkcję refugium (stan. Teliţa-Edirlen). W badaniach, prócz studentów IA UR, uczestniczyli także wolontariusze – studenci archeologii z Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracownica Muzeum-Zamku w Oświęcimiu. Badania finansowane były przez Muzeul Brăilei, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, Muzeul Brăilei, Asociaţia de Studii pentru Arheologie Funerară, SC Digital Domain SRL Bucureşti oraz Uniwersytet Rzeszowski.

 

Wybrane publikacje w języku polskim, w których znajdują się informacje o badaniach

2015    Teliţa-Celic Dere, kompleks osadniczy z VI – III w. p.n.e. w północnej Dobrudży. Wyniki badań rumuńsko-polskiej misji archeologicznej za lata 2008-2015, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 35, s. 271-286 (współautor V. Sîrbu, M. M. Ştefan, D. Ştefan).

https://www.academia.edu/25244403/Teli%C5%A3a-Celic_Dere_kompleks_osadniczy_z_VI_III_w._p.n.e._w_p%C3%B3%C5%82nocnej_Dobrud%C5%BCy._Wyniki_bada%C5%84_rumu%C5%84sko-

 

Linki do stron internetowych informujących o badaniach

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C402396%2Crzeszowscy-archeolodzy-badaja-trackie-cmentarzysko-w-rumunii.html