Badania w Bieczu

Stanowisko

Biecz, gm. loco, pow. Gorlice, woj. małopolskie,

Ulica 3-go Maja i Kolejowa

 

Kierownik badań

mgr Paweł Kocańda (Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski)

 

Miejsce i czas badań

Biecz, ul. 3-go Maja i Kolejowa, lipiec-sierpień 2017

 

Datowanie stanowiska

Cmentarz przykościelny – XV-XVII w.

Komisariat policji – XIX-XX w.

 

Opis badań

Paweł Kocańda z ramienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadził w lipcu i sierpniu 2017 roku nadzór oraz ratownicze badania archeologiczne w Bieczu (ulice 3-go Maja i Kolejowa). Powodem zlecenia prac była wymiana nawierzchni ulic, położonych w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej. W trakcie badań natrafiono na pozostałości cmentarza przykościelnego (odkryto 5 pochówków i kilka skupisk kości), wiązanego z nieistniejącym już, a wzmiankowanym w 1450 roku kościele św. Jakuba. Pochówki orientowane były na linii wschód-zachód, w pozycji wyprostowanej, z czaszkami skierowanymi na zachód. Wśród pozyskanych zabytków wymienić należy fragmenty ceramiki naczyniowej z późnego średniowiecza i czasów nowożytnych, kafli, gwoździ i szkła.

W trakcie badań natrafiono także na kamienno-ceglane fundamenty budynku. Przeprowadzona kwerenda pozwala przypuszczać, iż budynek ten stanowił pierwszy posterunek bieckiej policji państwowej, który powstał w końcu wieku XIX (pełnił także funkcję posterunku austriackiej policji kolejowej). Uległ zniszczeniu w końcowych latach II wojny światowej wskutek bombardowań. Obiekt ten widoczny jest na zdjęciach lotniczych z lat 1914-1915.

 

Fotografie, filmy promujące badania

Biecz, ul. 3-go Maja - jedno ze skupisk kości

Biecz, ul. 3-go Maja – jedno ze skupisk kości

Fragment profilu południowego wykopu przy posesji nr 14 z nagromadzeniem ludzkich szczątków

Fragment profilu południowego wykopu z nagromadzeniem ludzkich szczątków

Pozostałości komisariatu policji państwowej po częściowym odsłonięciu

Pozostałości komisariatu policji państwowej po częściowym odsłonięciu

Drugie pomieszczenie z oknem w ścianie zewnętrznej

Drugie pomieszczenie z oknem w ścianie zewnętrznej