Prace magisterskie (kierunek Muzeologia)

Wykaz tytułów prac magisterskich obronionych  Instytucie Archeologii UR

Rok 2018

 1. Adam Sołtysik, Walory edukacyjne i potencjał muzealny zachowanych obiektów fortecznych Twierdzy Przemyśl
 2. Wojciech Kołder, Muzea prywatne. Oferta edukacyjna na terenie powiatu krośnieńskiego
 3. Halina Martyszko, Zespół dworsko-parkowy w Zarzeczu oraz jego funkcja edukacyjna i muzealna
 4. Natalia Mucha, Muzea pożarnictwa w Przeworsku i Brzozowie
 5. Małgorzata Łańska, Miniskanseny na Podkarpaciu
 6.  Ewa Jucha, Zespół zamkowo-parkowy w Krasiczynie- tradycja i współczesność

Rok 1017

 1. Anna Stańko: Walory edukacyjne jarosławskich podziemi.
 2. Tamara Zielińska: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej jako ważny głos w sprawie polskiego antysemityzmu.
 3. Sylwia Kozioł: Opracowanie prywatnej kolekcji numizmatów i innych przedmiotów mieszkańca Ropczyc, gmina Ropczyce, powiat ropczycko – sędziszowski.
 4. Karolina Fudyma: Działalność kulturalno-edukacja Muzeum w Tarnowie w latach 1945-1976.

Rok 2016

 1. Paweł Kocańda, Rezerwaty archeologiczno-architektoniczne jako muzea prezentujące relikty architektury in situ, na wybranych przykładach z terenów Podkarpacia.
 2. Kamila Gągoł, Eksponowanie śmierci w muzeach archeologicznych na wybranych przykładach.
 3. Katarzyna Kicińska, Sacrum i profanum w przestrzeni muzealnej.
 4. Katarzyna Haracz, Muzeum jako pole realizacji polityki historycznej na przykładach białych plam polskiej historii w ekspozycjach muzealnych po 1989 rok.
 5. Paulina Cwynar, Skarb miasta nad Nilem. Historia mebli kolbuszowskich.
 6. Paulina Murias, Edukacja muzealna i jej znaczenie we współczesnych muzeach.
 7. Konrad Grabek, Siedemnastowieczna broń polska w malarstwie historycznym Józefa Brandta.