Prace magisterskie – Muzeologia

Wykaz tytułów prac magisterskich obronionych  Instytucie Archeologii UR

Rok 2019

 1. Dziedzictwo, kultura i sztuka – dzieje Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
 2. Katalog malarstwa XVII w.  i przełomu wieku XVII i XVIII w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu
 3. Cmentarze z czasów Wielkiej Wojny 1914-1918 w Galicji jako przedmiot edukacji historycznej
 4. Sala Tradycji w 5 batalionie Strzelców Podhalańskich w Garnizonie Przemyśl
 5. Funkcje muzealne wybranych obiektów sakralnych w Jarosławiu
 6. Twierdza Przemyśl i jej walory muzealne

Rok 2018

 1. Walory edukacyjne i potencjał muzealny zachowanych obiektów fortecznych Twierdzy Przemyśl
 2. Muzea prywatne. Oferta edukacyjna na terenie powiatu krośnieńskiego
 3. Zespół dworsko-parkowy w Zarzeczu oraz jego funkcja edukacyjna i muzealna
 4. Muzea pożarnictwa w Przeworsku i Brzozowie
 5. Miniskanseny na Podkarpaciu
 6.  Zespół zamkowo-parkowy w Krasiczynie- tradycja i współczesność

Rok 1017

 1. Walory edukacyjne jarosławskich podziemi.
 2. Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej jako ważny głos w sprawie polskiego antysemityzmu.
 3. Opracowanie prywatnej kolekcji numizmatów i innych przedmiotów mieszkańca Ropczyc, gmina Ropczyce, powiat ropczycko – sędziszowski.
 4. Działalność kulturalno-edukacja Muzeum w Tarnowie w latach 1945-1976.

Rok 2016

 1. Rezerwaty archeologiczno-architektoniczne jako muzea prezentujące relikty architektury in situ, na wybranych przykładach z terenów Podkarpacia.
 2. Eksponowanie śmierci w muzeach archeologicznych na wybranych przykładach.
 3. Sacrum i profanum w przestrzeni muzealnej.
 4. Muzeum jako pole realizacji polityki historycznej na przykładach białych plam polskiej historii w ekspozycjach muzealnych po 1989 rok.
 5. Skarb miasta nad Nilem. Historia mebli kolbuszowskich.
 6. Edukacja muzealna i jej znaczenie we współczesnych muzeach.
 7. Siedemnastowieczna broń polska w malarstwie historycznym Józefa Brandta.