Aktualności

newsy i ogłoszenia

Status kultury materialnej w wielkich archeologicznych projektach grantowych

Wykład prof. Sławomira Kadrowa

Czytaj więcej

Wykład prof. Jana Machnika i dr Pawła Jarosza

Refleksje nad wydarzeniami w III tysiącleciu przed Chrystusem na północnym przedpolu Karpat

Czytaj więcej

Piknik Nauki – Ekploracje

25 maja odbył się Piknik Nauki – Ekspoloracje.   Piknik Nauki – Eksploracje...

Czytaj więcej

Historia wielkiego odkrycia i Tajemnice pól popielnicowych

Czytaj więcej

Piknik Nauki – Eksploracje

Piknik Nauki – Eksploracje

Piknik Nauki EKSPLORACJE 2019

Czytaj więcej

Letnie ćwiczenia terenowe 2019

Listy z osobami wpisanymi  na letnie ćwiczenia terenowe 2019  do wglądu w Instytucie Archeologii UR WAŻNE : Ewentualne zamiany na listach są możliwe tylko za zgodą wszystkich zainteresowanych prowadzących. Osoby wpisane na listy są proszone o skontaktowanie się do końca maja z prowadzącymi i z Profesorem Tomaszem Bochnakiem  (może być drogą mailową – tbochnak@univ.rzeszow.pl) w celu potwierdzenia uczestnictwa w badaniach.

Czytaj więcej