Aktualności

newsy i ogłoszenia

Zmiana terminów składania wniosków stypendialnych w roku akademickim 2017/2018

UWAGA! studenci Wydziału Socjologiczno-Historycznego PRZEDŁUŻONO TERMIN PORZĄDKOWY SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SOCJALNE I STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 TERMINEM PORZĄDKOWYM SKŁADANIA WNIOSKÓW O W/W ŚWIADCZENIA JEST 15.06.2017r., KTÓRY PRZYPADA NA DZIEŃ USTAWOWO WOLNY OD PRACY, Z KOLEI W PIĄTEK 16.06.2017 r. ZGODNIE Z PISMEM OKÓLNYM nr 1/2017 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO DZIEKANAT WYDZIAŁU SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO BĘDZIE NIECZYNNY. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM STUDENCI UBIEGAJĄCY SIĘ O W/W ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W DNIACH OD 19.06.2017 r. DO 23.06.2017 r. W GODZINACH OD 9.00 –...

Czytaj więcej

Odwiedziny Uniwersyteckiej Składnicy przez dzieci klasy IIa zespołu szkół w Świlczy

W maju Uniwersytecką Składnicę Materiałów Archeologicznych, działającą przy Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, odwiedzili uczniowie klasy II a z Zespołu Szkół w Świlczy. Nasi sympatyczni goście dowiedzieli się na czym polega praca archeologów i antropologów, mieli okazję obejrzeć autentyczne zabytki pochodzące z wykopalisk, a także przymierzyć repliki dawnych ozdób i uzbrojenia. Jako jedni z pierwszych zobaczyli część znalezisk odkrytych podczas badań prowadzonych na ulicy 3 maja w Rzeszowie. Z dużym entuzjazmem uczniów spotkały się zajęcia, podczas których starali się samodzielnie wylepić gliniane naczynia, na wzór oryginalnych zabytków sprzed tysięcy lat. Emocje wzbudziła także możliwość zobaczenia szkieletów odkopanych przez archeologów i z dużym zainteresowaniem wysłuchano objaśnień pani antropolog. Co bardzo cieszy, uczniowie ze Świlczy chętnie zadawali pytania i dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi badań nad przeszłością...

Czytaj więcej

Pierwszy konkurs o Słowiańszczyźnie dla szkół ponadgimnazjalnych

3 czerwca 2017 r. doktorantka naszego Instytutu Archeologii, pani Edyta Anna Marek, wzięła udział jako juror w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Słowian Doliny Wisłoki – Palana Gera. Tegoroczny konkurs odbył się po raz pierwszy i był skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Miejscem odbywania się konkursu była Osada Słowiańska w Stobiernej koło Dębicy. Celem konkursu było podniesienie wiedzy o Słowiańszczyźnie, promowanie zamiłowania do zdobywania wiedzy i przede wszystkim budzenie i rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań własną historią i kulturą. Warto zaznaczyć, że nagrody w konkursie były bardzo interesujące, a sami organizatorzy już myślą o przyszłorocznej, drugiej edycji opartej na rozszerzonych elementach...

Czytaj więcej

Doktoranci z archeologii UR otrzymali elitarne granty badawcze

Dwóch doktorantów z Instytutu Archeologii UR – Kamil Karski i Wojciech Rajpold otrzymało dofinansowanie swoich projektów badawczych z ministerialnego programu PRELUDIUM. To wielkie osiągnięcie naukowe młodych badaczy. Jak mówi Rektor UR będący jednocześnie promotorem jednego z Panów (Wojciecha Rajpolda, Promotorem Pana Kamila Karskiego jest dr hab. Małgorzata Rybicka, prof. UR) – cieszy nas ogromnie, że badania przeszłości zostały docenione, a odkrywanie tajemnic nadal rozbudza wyobraźnię ludzi.

Czytaj więcej

II wykład z serii Badania nieinwazyjne w archeologii

Dyrekcja Instytutu Archeologii UR zaprasza na drugi wykład z serii Badania nieinwazyjne w archeologii. Wykład pt. “Araising Complexity: Large Copper Age Settlements from Prut and Nistru Basins and Their Role in Formation of Trypillian Mega-Sites, wygłosi Stanislav Terna z University “High Anthropological School” w Kiszyniowie. Zapraszamy w dniu 30.05.2017 r. o godz. 12.00 do Instytutu Archeologii, ul. Moniuszki 10, s....

Czytaj więcej

Chrześcijanie Nilu i Sahary. Polskie badania archeologiczne średniowiecznego dziedzictwa Sudanu.

Chrześcijanie Nilu i Sahary. Polskie badania archeologiczne średniowiecznego dziedzictwa Sudanu.

Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na sesję naukową, o charakterze popularyzatorskim: “Chrześcijanie Nilu i Sahary. Polskie badania archeologiczne średniowiecznego dziedzictwa Sudanu”. Sesja będzie wydarzeniem wyjątkowym. Po raz pierwszy bowiem będzie można w Rzeszowie wysłuchać wystąpień poświęconych drugiemu – obok Egiptu – wielkiemu ośrodkowi cywilizacji w dolinie Nilu, jakim była Nubia. Zgodnie z tematem, sesja poświęcona jest przede wszystkim polskim badaniom archeologicznym nad okresem średniowiecznym. Przewidziane są jednak również wystąpienia dotyczące badań etnograficznych oraz współczesnego Sudanu. Sesja obejmuje sześć wykładów autorstwa badaczy związanych z Instytutem Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutem Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wśród zaproszonych prelegentów są m.in. wybitni znawcy średniowiecznych dziejów Nubii: dr hab. Stefan Jakobielski – uczestnik słynnej ekspedycji prof. Kazimierza Michałowskiego w Faras (1961-1964), wieloletni kierownik badań archeologicznych w Starej Dongoli; dr hab. Bogdan Żurawski – kierownik licznych ekspedycji archeologicznych w Sudanie, m.in. badań w Banganarti – ważnym centrum kultu w średniowiecznym królestwie Makurii; dr hab. Mahmoud El-Tayeb – znakomity archeolog, eksplorujący m.in. wczesnośredniowieczne, królewskie nekropole w Zumie.   Sesja odbędzie się na Uniwersytecie Rzeszowskim, budynek A0, aula 167, od godz. 9.00. Wstęp...

Czytaj więcej