Aktualności

newsy i ogłoszenia

Księga jubileuszowa Prof. Elżbiety Kowalczyk-Heyman

Księga jubileuszowa Prof. Elżbiety Kowalczyk-Heyman

13 grudnia miało miejsce uroczyste spotkanie z prof. dr. hab. Elżbietą Kowalczyk-Heyman – znakomitą historyk i archeolog, specjalizującą się w badaniach średniowiecznych dziejów Mazowsza. Spotkanie odbyło się z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej Pani Profesor i z tej okazji wręczono Jubilatce ofiarowaną jej księgę, której współwydawcą jest Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Poniżej wybór fotografii ze spotkania z Jubilatką zorganizowanego w Sali Lelewelowskiej Instytutu Historii PAN w...

Czytaj więcej

Zakład Muzeologii Instytutu Archeologii zaprasza na seminarium z cyklu Materialne – niematerialne: kultura w perspektywie interdyscyplinarnej

Czytaj więcej

Konkurs na opracowanie logo Instytutu

Dyrekcja Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego ogłasza konkurs na opracowanie logo Instytutu. Konkurs skierowany jest do pracowników, studentów, absolwentów oraz sympatyków IA UR. Logo może zawierać motywy ogólnie wiązane z Archeologią lub nawiązujące do konkretnego zabytku archeologicznego, charakterystycznego dla Polski południowo-wschodniej. Dla autora najlepszej propozycji przewidziana jest nagroda rzeczowo-pieniężna, ponadto informacja o autorze logo zostanie umieszczona na stronie internetowej IA UR. Propozycje prosimy kierować na adres: sekretariat@archeologia.rzeszow.pl Termin zgłaszania prac: 28 lutego 2018 roku. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16 marca 2018...

Czytaj więcej

Skołoszów, stanowisko 7 – miejsce obrzędowe z neolitu i wczesnej epoki brązu

Skołoszów, stanowisko 7 – miejsce obrzędowe z neolitu i wczesnej epoki brązu

Czytaj więcej

Odontologia w bioarcheologii i antropologii sądowej

Odontologia w bioarcheologii i antropologii sądowej

Dyrekcja Instytutu Archeologii UR zaprasza na wykład dr Marty Kurek z Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego, poświęcony metodom badania uzębienia człowieka. Wykład odbędzie się w siedzibie Instytutu Archeologii w Rzeszowie, 23.11.2017 r. (czwartek), o godzinie 13:30....

Czytaj więcej

Decyzje stypendialne dla doktorantów

UWAGA DOKTORANCI! W dniach od 7.11.2017 r. do 17.11.2017 r. wydawane będą decyzje stypendialne o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi. Odbiór decyzji – Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego, pokój nr 31 (od wtorku do piątku od godz.9.00 – 13.00). W wyjątkowych sytuacjach doktoranci mogą odbierać decyzje stypendialne w sobotę 18.11.2017 r. od godz.9.00 – 13.00.

Czytaj więcej