Aktualności

newsy i ogłoszenia

Inauguracja I roku doktorantów

Inauguracja I roku doktorantów

Czytaj więcej

Pomoc materialna doktoranci – rok akademicki 2017/2018

Doktoranci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018 zobowiązani są w terminie: do 15 czerwca 2017 r.:

– złożyć wniosek elektronicznie w systemie Uczelnia 10 poprzez serwis internetowy Wirtualna Uczelnia (wu.ur.edu.pl)

– wydrukować zarejestrowany wniosek wraz z załącznikami, podpisać, a następnie złożyć wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego pok. nr 31 (budynek A-1, ul. Rejtana 16c), kontakt: – tel. 17 872 13 03, email: kflisak@ur.edu.pl (od wtorku do piątku w godz. od 9.00 – 13.00, w poniedziałki Dziekanat nieczynny)

Czytaj więcej

Realizacja Polsko – Słowackiego mikroprojektu: „Spoločné dedičstvo: slovensko-poľské pohraničie v dobe bronzovej / Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu”

Realizacja Polsko – Słowackiego mikroprojektu: „Spoločné dedičstvo: slovensko-poľské pohraničie v dobe bronzovej / Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu”

Uniwersytet Rzeszowski we współpracy z Uniwersytetem Preszowskim (Prešov, Słowacja) uzyskał dotację na realizację mikroprojektu: „Spoločné dedičstvo: slovensko-poľské pohraničie v dobe bronzovej / Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu” (numer mikroprojektu: INT/EK/PO/1/I/B/0070) w ramach programu „Interreg Polska–Słowacja 2014-2020” finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (oś priorytetowa 1: „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”).

Czytaj więcej

Wyjątkowa promocja XXXVII tomu Materiałów i Sprawozdań Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego

6 czerwca w siedzibie Muzeum Okręgowego w Rzeszowie odbyła się promocja XXXVII tomu „Materiałów i Sprawozdań Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, połączona z uroczystym wręczeniem tomu prof. dr. hab. Sławomirowi Kadrowowi, któremu jest on dedykowany z okazji 60 rocznicy urodzin.

Czytaj więcej

Zmiana terminów składania wniosków stypendialnych w roku akademickim 2017/2018

UWAGA! studenci Wydziału Socjologiczno-Historycznego PRZEDŁUŻONO TERMIN PORZĄDKOWY SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SOCJALNE I STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 TERMINEM PORZĄDKOWYM SKŁADANIA WNIOSKÓW O W/W ŚWIADCZENIA JEST 15.06.2017r., KTÓRY PRZYPADA NA DZIEŃ USTAWOWO WOLNY OD PRACY, Z KOLEI W PIĄTEK 16.06.2017 r. ZGODNIE Z PISMEM OKÓLNYM nr 1/2017 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO DZIEKANAT WYDZIAŁU SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO BĘDZIE NIECZYNNY. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM STUDENCI UBIEGAJĄCY SIĘ O W/W ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W DNIACH OD 19.06.2017 r. DO 23.06.2017 r. W GODZINACH OD 9.00 –...

Czytaj więcej

Odwiedziny Uniwersyteckiej Składnicy przez dzieci klasy IIa zespołu szkół w Świlczy

W maju Uniwersytecką Składnicę Materiałów Archeologicznych, działającą przy Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, odwiedzili uczniowie klasy II a z Zespołu Szkół w Świlczy. Nasi sympatyczni goście dowiedzieli się na czym polega praca archeologów i antropologów, mieli okazję obejrzeć autentyczne zabytki pochodzące z wykopalisk, a także przymierzyć repliki dawnych ozdób i uzbrojenia. Jako jedni z pierwszych zobaczyli część znalezisk odkrytych podczas badań prowadzonych na ulicy 3 maja w Rzeszowie. Z dużym entuzjazmem uczniów spotkały się zajęcia, podczas których starali się samodzielnie wylepić gliniane naczynia, na wzór oryginalnych zabytków sprzed tysięcy lat. Emocje wzbudziła także możliwość zobaczenia szkieletów odkopanych przez archeologów i z dużym zainteresowaniem wysłuchano objaśnień pani antropolog. Co bardzo cieszy, uczniowie ze Świlczy chętnie zadawali pytania i dzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi badań nad przeszłością...

Czytaj więcej