Aktualności

newsy i ogłoszenia

Wykład o eksploatacji soli w pradziejach

22 maja 2018 roku, o godzinie 12.00, odbędzie się posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat Polskiej Akademii Umiejętności, na którym zaprezentowany zostanie wykład dr. Macieja Dębca (Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego) oraz prof. Thomasa Saile (Institut für Geschichte, Universität Regensburg) pt. Prehistoric salt exploitation in the Eastern Carpathians (SE-Poland). Miejsce obrad: sala im. Gerarda Labudy, parter gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie Serdecznie...

Czytaj więcej

Prof. Jan Malczewski

Prof. Jan Malczewski

W czwartek, 10 maja, po ciężkiej chorobie zmarł prof. UR, dr hab. Jan Malczewski – historyk urbanistyki, autor licznych prac poświęconych nowożytnemu osadnictwu na terenie woj. podkarpackiego, wykładowca w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Czytaj więcej

Warsztaty i prezentacja ręcznego spektrometru XRF

We wtorek, 15 maja br. Instytut Archeologii UR zaprasza na warsztaty i prezentację ręcznego spektrometru XRF wykorzystywanego do analizy chemicznej zabytków archeologicznych i przedmiotów dzieł sztuki.

Czytaj więcej

Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (tzw. 508)

Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego informuje, iż  w związku z nienadejściem dotacji celowej

Czytaj więcej

Rekrutacja do Programu MOST

Rekrutacja do Programu MOST

Uprzejmie informujemy, że rusza kolejna rekrutacja do Programu MOST. Rekrutacja będzie trwać od 15 kwietnia do 15 maja Szczegółowe informacje o programie     

Czytaj więcej

Zakład Muzeologii zaprasza na kolejne seminarium z cyklu „Materialne-niematerialne: kultura w perspektywie interdyscyplinarnej”

Zakład Muzeologii zaprasza na kolejne seminarium z cyklu „Materialne-niematerialne: kultura w perspektywie interdyscyplinarnej”

Ruralistyczne dziedzictwo kulturowe w strukturze miasta przyszłości na przykładzie Rzeszowa

Czytaj więcej