Aktualności

newsy i ogłoszenia

Zakład Muzeologii Instytutu Archeologii zaprasza na seminarium z cyklu Materialne – niematerialne: kultura w perspektywie interdyscyplinarnej

Czytaj więcej

Skołoszów, stanowisko 7 – miejsce obrzędowe z neolitu i wczesnej epoki brązu

Skołoszów, stanowisko 7 – miejsce obrzędowe z neolitu i wczesnej epoki brązu

Skołoszów, stanowisko 7 – miejsce obrzędowe z neolitu i wczesnej epoki brązu

Czytaj więcej

Odontologia w bioarcheologii i antropologii sądowej

Odontologia w bioarcheologii i antropologii sądowej

Dyrekcja Instytutu Archeologii UR zaprasza na wykład dr Marty Kurek z Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego, poświęcony metodom badania uzębienia człowieka. Wykład odbędzie się w siedzibie Instytutu Archeologii w Rzeszowie, 23.11.2017 r. (czwartek), o godzinie 13:30....

Czytaj więcej

Decyzje stypendialne dla doktorantów

UWAGA DOKTORANCI! W dniach od 7.11.2017 r. do 17.11.2017 r. wydawane będą decyzje stypendialne o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi. Odbiór decyzji – Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego, pokój nr 31 (od wtorku do piątku od godz.9.00 – 13.00). W wyjątkowych sytuacjach doktoranci mogą odbierać decyzje stypendialne w sobotę 18.11.2017 r. od godz.9.00 – 13.00.

Czytaj więcej

Inauguracja I roku doktorantów

Inauguracja I roku doktorantów

Czytaj więcej

Pomoc materialna doktoranci – rok akademicki 2017/2018

Doktoranci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018 zobowiązani są w terminie: do 15 czerwca 2017 r.:

– złożyć wniosek elektronicznie w systemie Uczelnia 10 poprzez serwis internetowy Wirtualna Uczelnia (wu.ur.edu.pl)

– wydrukować zarejestrowany wniosek wraz z załącznikami, podpisać, a następnie złożyć wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego pok. nr 31 (budynek A-1, ul. Rejtana 16c), kontakt: – tel. 17 872 13 03, email: kflisak@ur.edu.pl (od wtorku do piątku w godz. od 9.00 – 13.00, w poniedziałki Dziekanat nieczynny)

Czytaj więcej