Badania

Badania Instytutu Archeologii

OKRES ŚREDNIOWIECZA — OKRES NOWOŻYTNY

OKRES ŚREDNIOWIECZA — OKRES NOWOŻYTNY

prof. dr hab. Michał Par­czewski prof. UR dr hab. Zbi­gniew Pianowski prof. UR dr hab. Andrzej Roz­wałka dr Marcin...

Czytaj więcej

Badania bioarcheologiczne i archeometryczne

Badania bioarcheologiczne  i archeometryczne

Pocho­dzenie czer­wo­nych zabytków żela­zi­stych (tzw. ochr lub hema­tytów) odkry­wa­nych na sta­no­wi­skach arche­olo­gicz­nych .

Czytaj więcej