Bez kategorii

Archiwum Cesarskiej Komisji Archeologicznej (1859-1917)

Archiwum Cesarskiej Komisji Archeologicznej (1859-1917)

Z okazji XX-lecia Instytutu Archeologii UR, Dyrekcja Instytutu Archeologii zaprasza na cykl wykładów poświęconych archeologii oraz interdyscyplinarnym badaniom przeszłości Szósty wykład odbędzie się 11.04.2019 r. o godz. 12.00 w sali nr 13 Instytutu Archeologii, ul. Moniuszki 10. Temat wykładu: Archiwum Cesarskiej Komisji Archeologicznej (1859-1917). Źródło do badań nad dziedzictwem kulturowym Polski (archeologia, architektura, numizmatyka) Wykład przedstawi prof. Aleksander Musin z Instytutu Historii Kultury Materialnej, Rosyjskiej Akademii Nauk w...

Czytaj więcej

Grant NCN, Byków k. Drohobycza

Grant: Byków k. Drohobycza w prawym dorzeczu górnego Dniestru. Wielokulturowe zespoły osadnicze z III – I tys. p.n.e. (NCN; 2011/03/B/HS3/01441) – wykonawca; kierownik: prof. dr hab. Jan Machnik.   Grant dotyczył opracowania wyników kilkuletnich badań wykopaliskowych prowadzonych w latach 1998, 1999, 2002–2006 i 2009 w miejscowości Bykiw, rej. Drohobycz. Ich rezultatem było odkrycie na dwóch stanowiskach „Koło Figury” i „Bihijiwka” śladów aktywności człowieka z okresu neolitu, epoki brązu, wczesnej epoki żelaza i średniowiecza w postaci pozostałości osad oraz pochówków. Do wyjątkowych obiektów należy zaliczyć zespoły grobowe kultury ceramiki sznurowej, osadę obronną kultury holihradzkiej z końca epoki brązu oraz pochówek grupy zachodniopodolskiej scytyjskiego kręgu kulturowego. Badania w Bykowie były największą akcją wykopaliskową przeprowadzoną przez wspólną polsko-ukraińską ekspedycję archeologiczną działającą w międzyrzeczu Sanu i Dniestru w latach 1992-2013. Grant zakończył się monografią: „Wielokulturowe stanowiska archeologiczne w Bykowie koło Drohobycza”, Kraków 2016, Sylwester Czopek, Jan Machnik, Wojciech Pasterkiewicz, Dmytro Pawliw, Wołodymyr Petehyrycz.   [URIS...

Czytaj więcej

Prof. Jan Malczewski

Prof. Jan Malczewski

W czwartek, 10 maja, po ciężkiej chorobie zmarł prof. UR, dr hab. Jan Malczewski – historyk urbanistyki, autor licznych prac poświęconych nowożytnemu osadnictwu na terenie woj. podkarpackiego, wykładowca w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Czytaj więcej

Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (tzw. 508)

Dziekan Wydziału Socjologiczno-Historycznego informuje, iż  w związku z nienadejściem dotacji celowej

Czytaj więcej

Zakład Archeologii Protohistorycznej – Galeria

Prace terenowe Urna z przepalonymi kośćmi, tarnobrzeska kultura łużycka, Dębina st. 6 Urna z przepalonymi kośćmi, tarnobrzeska kultura łużycka, Dębina st. 6 Urna z przepalonymi kośćmi, tarnobrzeska kultura łużycka, Dębina st. 6 Badania wału grodziska w Chotyńcu, 2016 Badania w Chotyńcu, 2017 Badania w Chotyńcu, 2017 Badania powierzchniowe w dorzeczu Wiszni  ...

Czytaj więcej

Zakład Muzeologii Instytutu Archeologii zaprasza na seminarium z cyklu Materialne – niematerialne: czy teoria ewolucji może pomóc w badaniu kultury materialnej?

Zakład Muzeologii Instytutu Archeologii zaprasza na seminarium z cyklu Materialne – niematerialne: czy teoria ewolucji może pomóc w badaniu kultury materialnej ?

Czytaj więcej