Collectio Archaeologica Ressoviensis

Na pograniczu kultury pucharów lejkowatych i kultury trypolskiej

Na pograniczu kultury pucharów lejkowatych i kultury trypolskiej

Redaktorzy: AleksandrPozikhovski, Jakub Rogoziński, Małgorzata Rybicka W publikacji tej zamieszczone są opracowania źródłowe, prezentujące materiały z osad kultury pucharów lejkowatych usytuowanych w różnych rejonach zachodniej Ukrainy, takich jak Winniki, Rudniki, Kotoryny, jak i niepublikowane zespoły z Gródka nad Bugiem i Szumowa z Lubelszczyzny oraz źródła odnoszące się do kultury trypolskiej. Okładka: twarda Liczba stron: 289 ISBN: 978-83-7667-172-7 Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego Format: A4...

Czytaj więcej

Archeotanatologia pochówków zbiorowych od pradziejów po czasy współczesne

Archeotanatologia pochówków zbiorowych od pradziejów po czasy współczesne

Autorka: Anita Szczepanek Książka przedstawia zagadnienia dotyczące eksploracji, analizy antropologicznej oraz rekonstrukcji zwyczajów pogrzebowych związanych ze składaniem zmarłych w grobach zbiorowych. Powstała w oparciu o kilkunastoletnie badania tego typu obiektów, pochodzącychz różnych okresów chronologicznych, prowadzonych przez autorkę. Strony: 172 Format: A4 Wydane: 2013 Oprawa: twarda Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego...

Czytaj więcej

Cmentarzyska społeczności kultury mierzanowickiej na Wyżynie Sandomierskiej

Cmentarzyska społeczności kultury mierzanowickiej na Wyżynie Sandomierskiej

Autor: Jerzy Tomasz Bąbel Dwutomowa publikacja przedstawia wyniki badań i analiz cmentarzyska w Mierzanowicach na Wyżynie Sandomiersko-Opatowskiej – jednego z najważniejszych w pradziejach ziem polskich i Europy Środkowej. Praca ukazuje się blisko 80 lat po zakończeniu prac wykopaliskowych przez Kazimierza Salewicza na eponimicznym stanowisku kultury mierzanowickiej. Kluczowe dla zrozumienia początków epoki brązu w Europie Środkowej zabytki, pierwszej złotej epoki w dziejach naszego kontynentu, uległy niestety zniszczeniu w pożarze magazynów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w 1991 roku. Niniejsza publikacja przywraca więc do życia środowisku naukowemu ważny i liczny zbiór źródeł do badań i analiz odległej przeszłości zim polskich. Strony: 278 (część I) i 311 (część II) Format: A4 Wydane: 2013 ISBN: 978-83-7667-146-8 Oprawa: twarda Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka...

Czytaj więcej

Kościoły centralne na terenie Czech i Moraw (IX – XIII w.)

Kościoły centralne na terenie Czech i Moraw (IX – XIII w.)

Autor: Judyta Nawrot Pierwsza publikacja w języku polskim obejmująca problematykę budowli centralnych z terenu Czech i Moraw. Autorka prezentuje dotychczasowe hipotezy mówiące o pochodzeniu rotund czeskich.  Trzon pracy stanowi katalog obiektów wraz z informacją dotyczącą opisu budowli, tła historycznego, przeprowadzonych badań archeologicznych i architektonicznych, źródeł pisanych oraz datowania obiektów. Format: A4 Wydane: 2013 Oprawa: twarda Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego...

Czytaj więcej

Saloniki w okresie wczesnobizantyjskim (IV-VI wiek)

Saloniki w okresie wczesnobizantyjskim (IV-VI wiek)

Autor: Roman Szlązak Publikacja ma na celu przedstawienie topografii Salonik w okresie wczesnobizantyjskim, który rozpoczął się wraz z budową cesarstwa bizantyjskiego, a kończył przed rozpoczęciem ikonoklazmu. Pomiędzy IV a VII w., Saloniki przeżyły okres prosperity, stając się drugim, po Konstantynopol, miastem Bizancjum.Praca otrzymała wyróżnienie specjalne w konkursie na „Najlepszą pracę magisterską w Polsce w roku 2011”, organizowanym  przez Instytut Archeologii Uniwersytetu  Rzeszowskiego.   Strony: 199 Format: A4 Wydane: 2013 Oprawa: twarda Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego...

Czytaj więcej

Kłyżów, stan. 2 i Mokrzyszów, stan.2…Tom XXI

Autor: Katarzyna Trybała-Zawiślak Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Publikacja jest wieloaspektowym opracowaniem źródeł archeologicznych pochodzących z cmentarzysk tarnobrzeskiej kultury łużyckiej datowanych na czas przypadający między VII a IV stuleciem p.n.e. Obydwie nekropolie dostarczyły interesujących materiałów, dzięki którym szczegółowo scharakteryzowano obrządekpogrzebowy i wskazano na możliwości dokładniejszego datowania poszczególnych zespołów grobowych w ramach etapów funkcjonowania cmentarzysk. Opracowanie szczątków kostnych przez antropologów pozwoliło równieżna dokonanie rekonstrukcji struktury populacji grzebiącej swych członków na obydwu omawianych cmentarzyskach,  a wykorzystanie najnowszych metod analitycznych i  uwzględnienie wyników badań interdyscyplinarnych (datowanie termoluminescencyjne, analiza szlifów ceramicznych) umożliwiło pełniejszą charakterystykę źródeł archeologicznych i zwyczajów pogrzebowych stosowanych przez społeczności tarnobrzeskiej kultury łużyckiej. W tym kontekście prezentowana monografia może być potraktowana jako istotne uzupełnienie dotychczasowych studiów z zakresu archeologii sepulkralnej czy – nawet szerzej – archeologii funeralnej.   Strony: 314 Format: A4 Wydane: 2013 Oprawa: twarda Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego...

Czytaj więcej