Collectio Archaeologica Ressoviensis

Hic mortui vivunt…Tom XX

Hic mortui vivunt…Tom XX

Redaktor: Sylwester Czopek Publikacja jest zbiorem różnorodnych prac, których wspólnym mianownikiem są groby i cmentarzyska. Tom zawiera 13 opracowań i przyczynków, które uszeregowano według schematu chronologicznego- od paleolitu po czasy nowożytne. Wyjątkiem jest artykuł wstępny, poruszający bardziej ogólna problematykę tzw. archeologii funeralnej.   Strony: 277 Format: A4 Wydane: 2012 Oprawa: twarda Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego...

Czytaj więcej

The Impact of Prehistoric and Medieval Societies…Tom XIX

The Impact of Prehistoric and Medieval Societies…Tom XIX

Redaktorzy: Małgorzata Rybicka, Agnieszka Wacnik Publikacja prezentuje wyniki interdyscyplinarnych badań Pojezierza Gostynińskiego, obejmujących analizy paleobotaniczne, geochemiczne i archeologiczne. Uzyskane dane pozwoliły na rekonstrukcję historii środowiska  oraz jej związku z przemianami osadniczymi. Uzupełniły także dotychczasową wiedzę na temat holoceńskich przemian roślinności, występowania niektórych taksonów oraz historii lądowacenia zbiorników wodnych w rejonie Gostynina pod wpływem czynników innych niż działalność człowieka.   Strony: 190 Format: A4 Wydane: 2012 Oprawa: twarda Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego...

Czytaj więcej

Idea skrzyni kamiennej jako formy grobu…Tom XVIII

Idea skrzyni kamiennej jako formy grobu…Tom XVIII

Autor: Joanna Adamik Książka poświęcona jest problematyce grobów skrzynkowych, które rejestrowane są na ziemiach polskich we wczesnej epoce żelaza. Autorka szczegółowo omawia ich konstrukcje, zróżnicowanie i chronologię, próbując odpowiedzieć na pytania o ich genezę i interpretację. Jest to pierwsze od wielu lat tak wyczerpujące studium z zakresu niektórych aspektów obrządku pogrzebowego kultury pomorskiej i jej sąsiadów.   Strony: 343 Format: A4 Wydane: 2012 Oprawa: twarda Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego...

Czytaj więcej

Chamberless Tombs…Tom XVII

Chamberless Tombs…Tom XVII

Autor: Dariusz Król Publikacja jest pierwszym monograficznym opracowaniem problematyki bezkomorowych grobowców w grupie południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych. Praca w języku angielskim.   Strony: 124 Format: A4 Wydane: 2011 Oprawa: twarda Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego...

Czytaj więcej

Osełki z otworem do podwieszania w kulturach stepowych…Tom XVI

Osełki z otworem do podwieszania w kulturach stepowych…Tom  XVI

Autor: Marcin Burghardt Książka poświęcona jest kamiennym osełkom, które stanowią jeden z najbardziej charakterystycznych elementów wyposażenia grobów wschodnioeuropejskich koczowników (Kimerowie, Scytowie). Publikacja polecana dla wszystkich badaczy zajmujących się późną epoką brązu i wczesną epoką żelaza na terytorium Europy Środkowo – Wschodniej.   Strony: 181 Format: A4 Wydane: 2012 Oprawa: twarda Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego...

Czytaj więcej

The Magdalenian in Central Europe…Tom XV

The Magdalenian in Central Europe…Tom XV

Redaktorzy: Marta Połowicz-Bobak, Dariusz Bobak Publikacja zawiera serię artykułów poświęconych technokompleksowi magdaleńskiemu, głównie w Europie Środkowej. Prezentowane w pracy poglądy stanowią w wielu przypadkach nowe podejście do zagadnień dotyczących funkcjonowania grup zbieraczy i łowców na terenach wyżynnych Europy w schyłkowym plejstocenie.   Strony: 120 Format: A4 Wydane: 2010 Oprawa: twarda Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego...

Czytaj więcej