Doktoranci

Kierownik studiów doktoranckich prof. UR dr hab. Andrzej Pelisiak

Pomoc materialna doktoranci – rok akademicki 2017/2018

Doktoranci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018 zobowiązani są w terminie: do 15 czerwca 2017 r.:

– złożyć wniosek elektronicznie w systemie Uczelnia 10 poprzez serwis internetowy Wirtualna Uczelnia (wu.ur.edu.pl)

– wydrukować zarejestrowany wniosek wraz z załącznikami, podpisać, a następnie złożyć wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego pok. nr 31 (budynek A-1, ul. Rejtana 16c), kontakt: – tel. 17 872 13 03, email: kflisak@ur.edu.pl (od wtorku do piątku w godz. od 9.00 – 13.00, w poniedziałki Dziekanat nieczynny)

Czytaj więcej

Doktoranci z archeologii UR otrzymali elitarne granty badawcze

Dwóch doktorantów z Instytutu Archeologii UR – Kamil Karski i Wojciech Rajpold otrzymało dofinansowanie swoich projektów badawczych z ministerialnego programu PRELUDIUM. To wielkie osiągnięcie naukowe młodych badaczy. Jak mówi Rektor UR będący jednocześnie promotorem jednego z Panów (Wojciecha Rajpolda, Promotorem Pana Kamila Karskiego jest dr hab. Małgorzata Rybicka, prof. UR) – cieszy nas ogromnie, że badania przeszłości zostały docenione, a odkrywanie tajemnic nadal rozbudza wyobraźnię ludzi.

Czytaj więcej

Informacje dotyczące rekrutacji na studia III stopnia

Informacje dotyczące rekrutacji na studia III stopnia Informacja dla osób, które chcą starać się o przyjęcie na studia doktoranckie na Instytucie Archeologii UR w roku akademickim 2017/2018. Podstawą przyjęcia na studia III stopnie jest rozmowa kwalifikacyjna dotycząca  pracy magisterskiej, opinia promotora oraz przedstawienie własnego programu, który mógłby stać się tematem przyszłej dysertacji.

Czytaj więcej

Rekrutacja na studia III stopnia 2017/2018

Rekrutacja na studia III stopnia 2017/2018   Instytut Archeologii   Skład Komisji Rekrutacyjnej dr hab. Andrzej Pelisiak, prof. UR – przewodniczący dr hab. Marta Połtowicz-Bobak, prof. UR – członek dr hab. Andrzej Rozwałka, prof. UR – członek mgr Joanna Berdowska – sekretarz Termin i miejsce składania dokumentów: 22.05.2017 r. – 22.09.2017 r. Sekretariat Instytutu Archeologii, ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów (p. 11) Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: 27.09.2017 r. godz. 11:00, Instytut Archeologii, ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów   Dokumenty wymagane przy rekrutacji Podstawowe dokumenty (według Uchwały nr 131/04/2017) – podanie o przyjęcie na studia /do pobrania ze strony internetowej właściwych wydziałów, – odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych, – życiorys naukowy /ewentualnie CV/, – 3 fotografie. Dodatkowe dokumenty: – suplement dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub...

Czytaj więcej

Ważne informacje dla doktorantów IAUR

W imieniu Rady Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego zapraszamy na IV otwarte posiedzenie III kadencji Uczelnianej Rady Doktorantów UR, które odbędzie się 14 marca 2017 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego (ul. Rejtana 16 c, budynek A0). Tematyka obrad: 1. Ustawa 2.0 – dyskusja nad kluczowymi założeniami zespołów konkursowych dotyczących kwestii doktorskich; 2. Kodeks Etyki Doktoranta Uniwersytetu Rzeszowskiego; 3. Preliminarz wydarzeń w 2017 r.; 4. Wolne wnioski.

Czytaj więcej

Informacja dla doktorantów

Informujemy doktorantów kierunku archeologia, że wypełnione i podpisane przez opiekuna naukowego/promotora sprawozdania semestralne należy wraz indeksem złożyć bezpośrednio w dziekanacie. Ostateczny termin składania indeksów wraz z sprawozdaniami upływa 19 lutego 2017 roku.

Czytaj więcej