Doktoranci

Kierownik studiów doktoranckich prof. UR dr hab. Andrzej Pelisiak

Termin składania wniosków o finansowanie badań naukowych dla młodych naukowców

Wnioski o finansowanie badań naukowych z dotacji celowej MNiSW dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich

Czytaj więcej

Odwołane zajęcia z prof. J. Trąbską

Zajęcia z prof. J. Trąbską z powodu choroby zostają przeniesione z 1.03.2018 r. na dzień 9.03.2018 r. godziny pozostają bez zmian. Dotyczy to zajęć I i II roku studiów doktoranckich.

Czytaj więcej

Decyzje stypendialne dla doktorantów

UWAGA DOKTORANCI! W dniach od 7.11.2017 r. do 17.11.2017 r. wydawane będą decyzje stypendialne o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi. Odbiór decyzji – Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego, pokój nr 31 (od wtorku do piątku od godz.9.00 – 13.00). W wyjątkowych sytuacjach doktoranci mogą odbierać decyzje stypendialne w sobotę 18.11.2017 r. od godz.9.00 – 13.00.

Czytaj więcej

Inauguracja I roku doktorantów

Inauguracja I roku doktorantów

Czytaj więcej

Pomoc materialna doktoranci – rok akademicki 2017/2018

Doktoranci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018 zobowiązani są w terminie: do 15 czerwca 2017 r.:

– złożyć wniosek elektronicznie w systemie Uczelnia 10 poprzez serwis internetowy Wirtualna Uczelnia (wu.ur.edu.pl)

– wydrukować zarejestrowany wniosek wraz z załącznikami, podpisać, a następnie złożyć wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego pok. nr 31 (budynek A-1, ul. Rejtana 16c), kontakt: – tel. 17 872 13 03, email: kflisak@ur.edu.pl (od wtorku do piątku w godz. od 9.00 – 13.00, w poniedziałki Dziekanat nieczynny)

Czytaj więcej

Doktoranci z archeologii UR otrzymali elitarne granty badawcze

Dwóch doktorantów z Instytutu Archeologii UR – Kamil Karski i Wojciech Rajpold otrzymało dofinansowanie swoich projektów badawczych z ministerialnego programu PRELUDIUM. To wielkie osiągnięcie naukowe młodych badaczy. Jak mówi Rektor UR będący jednocześnie promotorem jednego z Panów (Wojciecha Rajpolda, Promotorem Pana Kamila Karskiego jest dr hab. Małgorzata Rybicka, prof. UR) – cieszy nas ogromnie, że badania przeszłości zostały docenione, a odkrywanie tajemnic nadal rozbudza wyobraźnię ludzi.

Czytaj więcej