Doktoranci

Kierownik studiów doktoranckich prof. UR dr hab. Andrzej Pelisiak

Informacje dotyczące rekrutacji na studia III stopnia

Informacje dotyczące rekrutacji na studia III stopnia Informacja dla osób, które chcą starać się o przyjęcie na studia doktoranckie na Instytucie Archeologii UR w roku akademickim 2017/2018. Podstawą przyjęcia na studia III stopnie jest rozmowa kwalifikacyjna dotycząca  pracy magisterskiej, opinia promotora oraz przedstawienie własnego programu, który mógłby stać się tematem przyszłej dysertacji.

Czytaj więcej

Rekrutacja na studia III stopnia 2017/2018

Rekrutacja na studia III stopnia 2017/2018   Instytut Archeologii   Skład Komisji Rekrutacyjnej dr hab. Andrzej Pelisiak, prof. UR – przewodniczący dr hab. Marta Połtowicz-Bobak, prof. UR – członek dr hab. Andrzej Rozwałka, prof. UR – członek mgr Joanna Berdowska – sekretarz Termin i miejsce składania dokumentów: 22.05.2017 r. – 22.09.2017 r. Sekretariat Instytutu Archeologii, ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów (p. 11) Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej: 27.09.2017 r. godz. 11:00, Instytut Archeologii, ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów   Dokumenty wymagane przy rekrutacji Podstawowe dokumenty (według Uchwały nr 131/04/2017) – podanie o przyjęcie na studia /do pobrania ze strony internetowej właściwych wydziałów, – odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równorzędnych, – życiorys naukowy /ewentualnie CV/, – 3 fotografie. Dodatkowe dokumenty: – suplement dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub...

Czytaj więcej

Ważne informacje dla doktorantów IAUR

W imieniu Rady Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego zapraszamy na IV otwarte posiedzenie III kadencji Uczelnianej Rady Doktorantów UR, które odbędzie się 14 marca 2017 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego (ul. Rejtana 16 c, budynek A0). Tematyka obrad: 1. Ustawa 2.0 – dyskusja nad kluczowymi założeniami zespołów konkursowych dotyczących kwestii doktorskich; 2. Kodeks Etyki Doktoranta Uniwersytetu Rzeszowskiego; 3. Preliminarz wydarzeń w 2017 r.; 4. Wolne wnioski.

Czytaj więcej

Informacja dla doktorantów

Informujemy doktorantów kierunku archeologia, że wypełnione i podpisane przez opiekuna naukowego/promotora sprawozdania semestralne należy wraz indeksem złożyć bezpośrednio w dziekanacie. Ostateczny termin składania indeksów wraz z sprawozdaniami upływa 19 lutego 2017 roku.

Czytaj więcej

Informacja dla doktorantów

Doktoranci mogą odbierać decyzję w sprawie przyznania i zwiększenia stypendiów doktoranckich. Decyzje można odbierać w dniach 13 – 28 stycznia 2017 roku, osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości. 

Czytaj więcej

X edycja Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”

W dniu 8 grudnia 2016 roku w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się X edycja Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” na najlepszą pracę magisterską o tematyce promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski. Wśród laureatów był także doktorant Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i absolwent kierunku muzeologia. Otrzymał On od Kapituły Konkursu wyróżnienie za pracę magisterską Rezerwaty archeologiczno-architektoniczne jako muzea prezentujące relikty architektury in situ na wybranych przykładach z terenu Podkarpacia, której promotorem był dr hab. Tadeusz Zych, prof. UR. Wśród 11 laureatów najlepszych prac magisterskich byli przedstawiciele najlepszych uczelni w Polsce: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Link do wydarzenia: http://www.terazpolska.pl/pl/2016-edycja-X...

Czytaj więcej