Doktoranci

Kierownik studiów doktoranckich prof. UR dr hab. Andrzej Pelisiak

Ważne informacje dla doktorantów IAUR

W imieniu Rady Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego zapraszamy na IV otwarte posiedzenie III kadencji Uczelnianej Rady Doktorantów UR, które odbędzie się 14 marca 2017 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w Sali Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego (ul. Rejtana 16 c, budynek A0). Tematyka obrad: 1. Ustawa 2.0 – dyskusja nad kluczowymi założeniami zespołów konkursowych dotyczących kwestii doktorskich; 2. Kodeks Etyki Doktoranta Uniwersytetu Rzeszowskiego; 3. Preliminarz wydarzeń w 2017 r.; 4. Wolne wnioski.

Czytaj więcej

Informacja dla doktorantów

Informujemy doktorantów kierunku archeologia, że wypełnione i podpisane przez opiekuna naukowego/promotora sprawozdania semestralne należy wraz indeksem złożyć bezpośrednio w dziekanacie. Ostateczny termin składania indeksów wraz z sprawozdaniami upływa 19 lutego 2017 roku.

Czytaj więcej

Informacja dla doktorantów

Doktoranci mogą odbierać decyzję w sprawie przyznania i zwiększenia stypendiów doktoranckich. Decyzje można odbierać w dniach 13 – 28 stycznia 2017 roku, osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości. 

Czytaj więcej

X edycja Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”

W dniu 8 grudnia 2016 roku w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się X edycja Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” na najlepszą pracę magisterską o tematyce promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski. Wśród laureatów był także doktorant Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i absolwent kierunku muzeologia. Otrzymał On od Kapituły Konkursu wyróżnienie za pracę magisterską Rezerwaty archeologiczno-architektoniczne jako muzea prezentujące relikty architektury in situ na wybranych przykładach z terenu Podkarpacia, której promotorem był dr hab. Tadeusz Zych, prof. UR. Wśród 11 laureatów najlepszych prac magisterskich byli przedstawiciele najlepszych uczelni w Polsce: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Link do wydarzenia: http://www.terazpolska.pl/pl/2016-edycja-X...

Czytaj więcej

Harmonogram dla studiów doktoranckich archeologia 2016/2017

Przedstawiamy harmonogram zajęć dla studiów III stopnia w roku akademickim 2016/2017 (wersja txt) HARMONOGRAM dla studiów doktoranckich na kierunku ARCHEOLOGIA – I semestr 2016/2017 Data Zajęcia Prowadzący Godziny 25.11.2016Późniejsze terminy do uzgodnienia z prowadzącym Metodologia archeologii Prof. UR dr hab. Andrzej Pelisiak 9.00 – 17.00 4.11.2016Późniejsze terminy do uzgodnienia z prowadzącym Geomorfologia i gleboznawstwo Dr hab. Piotr Gębica 12.00 – 14.15   HARMONOGRAM dla studiów doktoranckich na kierunku ARCHEOLOGIA – III semestr 2016/2017 Data Zajęcia Prowadzący Godziny 25.11.2016Późniejsze terminy do uzgodnienia z prowadzącym Metodologia archeologii Prof. UR dr hab. Andrzej Pelisiak 9.00 – 17.00 4.11.2016Późniejsze terminy do uzgodnienia z prowadzącym Wybrane problemy archeologii Prof. UR dr hab. Marcin WołoszynProf. dr hab. Jan Machnik 11.30 – 14.30 HARMONOGRAM dla studiów doktoranckich na kierunku ARCHEOLOGIA – V semestr 2016/2017 Data Zajęcia Prowadzący Godziny 4.11.2016 5.11.2016 Późniejsze terminy do uzgodnienia z prowadzącymRelacje kulturowe w archeologiiProf. dr hab. Michał ParczewskiPiątek 9.00 – 17.00 Sobota 9.00 – 17.00 Seminaria doktorskie –  indywidualne spotkania z promotorami. Kierownik studiów doktoranckich na kierunku Archeologia Prof. UR dr hab. A. Pelisiak    ...

Czytaj więcej

Informacja dla doktorantów II-IV roku

UWAGA!!! Doktoranci II-IV roku Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej  na rok akademicki 2016/2017 wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej do Kierowników Studiów Doktoranckich w terminie do dnia 30 października 2016 roku. Wnioski doktorant ma obowiązek wypełnić elektronicznie w systemie Uczelnia 10 poprzez serwis internetowy Wirtualna Uczelnia. W celu elektronicznego wypełnienia wniosku potrzebna jest legitymacja doktoranta. Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w formie...

Czytaj więcej