Doktoranci

Kierownik studiów doktoranckich prof. UR dr hab. Andrzej Pelisiak

Ważna informacja

Ważna informacja

Przypominamy o konieczności złożenia indeksów przez wszystkich studentów do dnia 14 września br. w dziekanacie. Doktoranci dodatkowo zobligowani są do złożenia sprawozdania rocznego wraz z opinią promotora.

Czytaj więcej

Harmonogramy semestr letni

Przed­sta­wiamy har­mo­no­gramy zajęć w seme­strze letnim 2016 dla stu­dentów III stopnia. Harmonogramy

Czytaj więcej

Harmonogramy

Przed­sta­wiamy har­mo­no­gramy zajęć w semestrze zimowym 2015/2016 dla studentów III stopnia. Harmonogramy

Czytaj więcej

Stypendium ministra dla doktorantów i studentów

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. zmienił się tryb składania wniosków o przyznanie doktorantom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016. Informacje dotyczące procedury składania wniosków o przyznanie Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016 znajdują się na stronie: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/stypendium-ministra/dla-doktorantow Uwaga! Termin składania wniosków to 10.09.2015...

Czytaj więcej

Rekrutacja na studia doktoranckie (III stopnia)

Rozmowa kwalifikacyjna na studia III stopnia odbędzie się w dniu 25.09.2015 r. godz. 10.30 w siedzibie Instytutu Archeologii, ul. Moniuszki 10 w Rzeszowie. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej na studia obejmuje problematykę pracy magisterskiej oraz własnego programu badawczego, który mógłby stać się tematem przyszłej dysertacji.

Czytaj więcej

Nabór wolontariuszy

Organizatorzy V Kongresu Mediewistów Polskich ogłaszają nabór wolontariuszy chętnych do współpracy przy obsłudze sal konferencyjnych. Kongres odbędzie się w dniach 21-23 września br. Poszukujemy około 10 osób. Kandydaci powinni dysponować wolnym czasem przez minimum kilka godzin podczas jednego dnia obrad. Mile widziane będą osoby zainteresowane szeroko rozumianym średniowieczem lub takie, które po prostu są skłonne pomóc. Dla wolontariuszy studentów przewidujemy odpowiednie zaświadczenia, które mogą być przydatne przy staraniu się o stypendia. Zgłoszenia przyjmujemy na adres mailowy: mediewistyka@ur.edu.pl lub pod numerem telefonu:...

Czytaj więcej