Doktoranci

Kierownik studiów doktoranckich prof. UR dr hab. Andrzej Pelisiak

Harmonogram dla studiów doktoranckich archeologia 2016/2017

Przedstawiamy harmonogram zajęć dla studiów III stopnia w roku akademickim 2016/2017 (wersja txt)

Czytaj więcej

Informacja dla doktorantów II-IV roku

UWAGA!!! Doktoranci II-IV roku Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej  na rok akademicki 2016/2017 wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej do Kierowników Studiów Doktoranckich w terminie do dnia 30 października 2016 roku. Wnioski doktorant ma obowiązek wypełnić elektronicznie w systemie Uczelnia 10 poprzez serwis internetowy Wirtualna Uczelnia. W celu elektronicznego wypełnienia wniosku potrzebna jest legitymacja doktoranta. Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w formie...

Czytaj więcej

Ważna informacja

Przypominamy o konieczności złożenia indeksów przez wszystkich studentów do dnia 14 września br. w dziekanacie. Doktoranci dodatkowo zobligowani są do złożenia sprawozdania rocznego wraz z opinią promotora.

Czytaj więcej

Harmonogramy semestr letni

Przed­sta­wiamy har­mo­no­gramy zajęć w seme­strze letnim 2016 dla stu­dentów III stopnia. Harmonogramy

Czytaj więcej

Harmonogramy

Przed­sta­wiamy har­mo­no­gramy zajęć w semestrze zimowym 2015/2016 dla studentów III stopnia. Harmonogramy

Czytaj więcej

Stypendium ministra dla doktorantów i studentów

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. zmienił się tryb składania wniosków o przyznanie doktorantom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016. Informacje dotyczące procedury składania wniosków o przyznanie Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016 znajdują się na stronie: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/stypendium-ministra/dla-doktorantow Uwaga! Termin składania wniosków to 10.09.2015...

Czytaj więcej