Inne

Inne publikacje

Nasi Mistrzowie

Nasi Mistrzowie

Małgorzata Rybicka, Magdalena Rzucek red. , Nasi Mistrzowie Zbiór esejów o wybitnych polskich archeologach. Na kartach niniejszej publikacji  Czytelnik poznaje losy Józefa Kostrzewskiego, Stefana Krukowskiego, Kazimierza Godłowskiego, Marka Gedla i Aleksandry Cofta-Broniewskiej, przestawione przez ich uczniów. Publikacja jest również pokłosiem konferencji zorganizowanej z okazji 15-lecia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. W książce Czytelnik znajdzie wiele archiwalnych fotografii.   Strony:  354 s. Miejsce wydania:  Rzeszów 2016 Format: A4 Oprawa : twarda ISBN: 978-83-65627-03-2 Cena: 120,00...

Czytaj więcej

Przemiany zwyczajów pogrzebowych w międzyrzeczu Bugu i górnej Narwi (XI-XV w.)

Przemiany zwyczajów pogrzebowych w międzyrzeczu Bugu i górnej Narwi (XI-XV w.)

Autor: dr Michał Dzik Dwutomowa publikacja zawiera analizę materiałów archeologicznych pochodzących ze średniowiecznych cmentarzysk południowej części województwa podlaskiego. Podstawą pracy są źródła z XI – XV w., jednak omówione zostały w niej również datowane na VII-X w. oraz XVI w., co dało możliwość przedstawienia tytułowego tematu we właściwym kontekście. Duży zbiór zabytków ruchomych pozwolił na przeprowadzenie analizy ich współwystępowania. Stała się ona podstawą rozwarstwienia chronologicznego uchwytnych elementów obrzędowości pogrzebowej, a także określenia kierunków i tempa zmian m.in. w sposobach budowy grobów oraz postępowania z ciałem zmarłego. Uzyskane rezultaty zostały skonfrontowane z funkcjonującymi hipotezami na temat zwyczajów pogrzebowych, w tym genezy tzw. grobów w obudowach kamiennych, ale też dotyczącymi dziejów osadnictwa, sytuacji etnicznej i politycznej oraz kierunków chrystianizacji ludności w północnej części średniowiecznego pogranicza polsko-ruskiego. Wyniki te rzucają nowe światło na powyższe zagadnienia, podważając niektóre z tez powszechnie dotąd akceptowanych. Strony: 321 ( tom I) i 255 ( tom II) Format: A4 Wydane: 2015 Oprawa: twarda Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Muzeum Podlaskie w Białymstoku ISBN: 978-83-60099-77-3 ; 978-83-946254-3-6;...

Czytaj więcej

Obraz struktury społecznej w świetle źródeł archeologicznych w pradziejach i średniowieczu

Obraz struktury społecznej w świetle źródeł archeologicznych w pradziejach i średniowieczu

Redaktor: Małgorzata Rybicka Obraz struktury społecznej w świetle źródeł archeologicznych w pradziejach i średniowieczu Materiały z II Forum Doktorantów Archeologii

Czytaj więcej

Autostradą w przeszłość

Autostradą w przeszłość

Redaktor: Sylwester Czopek Prezentowana publikacja jest katalogiem wystawy (pod tym samym tytułem), która była eksponowana w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie od października do grudnia 2011 r. Zawiera kompletne zestawienia wszystkich pozyskanych zabytków oraz pełny opis wszystkich stanowisk archeologicznych (83), na których Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego prowadziła badania wykopaliskowe (lata 2005 – 2011) w związku z badaniami autostradowymi. W pierwszej części zawarto krótkie podsumowania badań dla poszczególnych etapów prahistorii i wczesnego średniowiecza.   Strony: 295 Format: A4 Wydane: 2011 Oprawa: twarda Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego...

Czytaj więcej

Mente et Rutro: Studia archaeologica Johanni Machnik

Mente et Rutro: Studia archaeologica Johanni Machnik

Redaktorzy: Sylwester Czopek, Sławomir Kadrow Mente et Rutro: Studia archaeologica Johanni Machnik viro doctissimo octogesimo vitae Anno ab Amicis, Collegia et discipulis oblata Zbiór artykułów przygotowanych przez 40 autorów z Polski, Czech, Ukrainy dotyczących problemów archeologii prahistorycznej i średniowiecznej ( ze szczególnym uwzględnieniem schyłku neolitu i początków epoki brązu). Publikacja dedykowana jest Profesorowi Janowi Machnikowi z okazji osiemdziesiątych urodzin.   Strony: 483 Format: A4 Wydane: 2011 Oprawa: twarda Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego...

Czytaj więcej

Nowe początki starego Dubiecka

Nowe początki starego Dubiecka

Autor: Michał Parczewski Książka przedstawia wyniki historyczno-archeologicznego śledztwa w sprawie dość niezwykłej wędrówki pewnego podkarpackiego miasteczka w powiecie przemyskim.   Strony: 72 Format: B5 Wydane: 2010 Oprawa: miękka Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego ISBN: 83-7188-061-2

Czytaj więcej