Konferencje, sesje, wykłady

Konferencja Magdalenian: chronology – territory – settlement – structures

Konferencja Magdalenian: chronology – territory – settlement – structures

W dniach 18-20 września w Instytucie Archeologii UR odbędzie się międzynarodowa konferencja pt. Magdalenian: chronology – territory – settlement – structures.

Czytaj więcej

Grody Czerwieńskie – złote jabłko polskiej archeologii. Seminarium nr 6. Rzeki, które łączą, rzeki, które dzielą.

Grody Czerwieńskie – złote jabłko polskiej archeologii. Seminarium nr 6. Rzeki, które łączą, rzeki, które dzielą.

Grody Czerwieńskie – złote jabłko polskiej archeologii. Seminarium nr 6. Rzeki, które łączą, rzeki, które dzielą.

Czytaj więcej

Konferencja związana z mikroprojektem Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu

W dniach 21–22.05.2018 r. w siedzibie Uniwersytetu Rzeszowskiego obradowali uczestnicy konferencji związanej z mikroprojektem Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu/Spoločné dedičstvo: slovensko-poľské pohraničie v dobe bronzovej, realizowanym w ramach programu Interreg Polska–Słowacja 2014–2020 (INT/EK/PO/1/I/B/0070).

Czytaj więcej

Konferencję dotyczącą problematyki projektu pt. Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu

Konferencję dotyczącą problematyki projektu pt. Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu

W dniach 21–23.05.2018 r. w Rzeszowie odbędzie się konferencja dotycząca problematyki projektu pt. Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu

Czytaj więcej

Warsztaty – badania zabytków przy użyciu ręcznego spektrometru XRF

15 maja 2018 roku w Instytucie Archeologii miały miejsce warsztaty dotyczące działania i zastosowania w badaniach zabytków archeologicznych ręcznego spektrometru XRF.

Czytaj więcej

Wykład o eksploatacji soli w pradziejach

22 maja 2018 roku, o godzinie 12.00, odbędzie się posiedzenie naukowe Komisji Prehistorii Karpat Polskiej Akademii Umiejętności, na którym zaprezentowany zostanie wykład dr. Macieja Dębca (Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego) oraz prof. Thomasa Saile (Institut für Geschichte, Universität Regensburg) pt. Prehistoric salt exploitation in the Eastern Carpathians (SE-Poland). Miejsce obrad: sala im. Gerarda Labudy, parter gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie Serdecznie...

Czytaj więcej