Ogłoszenia

Informacja dla studentów i doktorantów, którzy ubiegali się o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni w roku akademickim 2019/2020

Studentów i doktorantów, którzy ubiegali się o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni w roku akademickim 2019/2020

Czytaj więcej

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni w roku akademickim 2019/2020 należy składać do 31.01.2020 r.

Czytaj więcej

Letnie ćwiczenia terenowe 2019

Listy z osobami wpisanymi  na letnie ćwiczenia terenowe 2019  do wglądu w Instytucie Archeologii UR WAŻNE : Ewentualne zamiany na listach są możliwe tylko za zgodą wszystkich zainteresowanych prowadzących. Osoby wpisane na listy są proszone o skontaktowanie się do końca maja z prowadzącymi i z Profesorem Tomaszem Bochnakiem  (może być drogą mailową – tbochnak@univ.rzeszow.pl) w celu potwierdzenia uczestnictwa w badaniach.

Czytaj więcej

UWAGA DOKTORANCI

ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA (STYPENDIA) DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Czytaj więcej

Odbiór decyzji stypendialnych – stypendia socjalne semestr letni

Komisja Stypendialna Studentów Wydziału Socjologiczno-Historycznego informuje, że w dniach od 13.03.2019 r. do 22.03.2019 r. wydawane będa decyzje o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego

Czytaj więcej

Doktoranci IV roku

W celu uzyskania zaliczenia semestru zimowego w roku akademickim 2018/2019 należy złożyć do dnia 17 lutego 2019 r. indeks wraz ze sprawozdaniem w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego

Czytaj więcej