Ogłoszenia

Pomoc materialna w roku akademickim 2017/2018

POMOC MATERIALNA – rok akademicki 2017/2018  WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY Studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018 zobowiązani są w terminie: do 15 czerwca 2017 r.: – złożyć wniosek elektronicznie w systemie Uczelnia 10 poprzez serwis  internetowy Wirtualna Uczelnia (wu.ur.edu.pl) – wydrukować zarejestrowany wniosek wraz z załącznikami, podpisać, a następnie złożyć wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w Dziekanacie ds. socjalnych Wydziału Socjologiczno-Historycznego  pok. nr 29           (budynek A-1, ul. Rejtana 16c), kontakt: – tel. 17 872 13 35, email: styp-wsh@ur.edu.pl             (od wtorku do piątku w godz. od 9.00 – 13.00, w poniedziałki Dziekanat nieczynny)   Studenci studiów niestacjonarnych i doktoranci dodatkowo będą mogli złożyć wnioski o w/w świadczenia pomocy materialnej w sobotę 3 czerwca 2017 r. w godz. od 9.00 do 13.00.   UWAGA: Instrukcje dotyczące elektronicznego wypełniania wniosków, Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej od roku akademickiego 2017/2018, nowe wzory wniosków, oświadczeń i zaświadczeń, wykaz dokumentacji obowiązującej przy składaniu wniosku o pomoc materialną (S – zał. 9), Zasady ustalania i obliczania dochodu w rodzinie studenta (S – zał. 8) można znaleźć na stronie internetowej UR:...

Czytaj więcej

Informacja dla doktorantów II-IV roku

UWAGA!!! Doktoranci II-IV roku Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej  na rok akademicki 2016/2017 wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej do Kierowników Studiów Doktoranckich w terminie do dnia 30 października 2016 roku. Wnioski doktorant ma obowiązek wypełnić elektronicznie w systemie Uczelnia 10 poprzez serwis internetowy Wirtualna Uczelnia. W celu elektronicznego wypełnienia wniosku potrzebna jest legitymacja doktoranta. Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w formie...

Czytaj więcej

Otrzęsiny I roku archeologii

Otrzęsiny I roku archeologii

Zapraszamy na otrzęsiny studentów I roku archeologii i muzeologii, które odbędą się w najbliższy czwartek, 12 listopada o godzinie 18 w PUB Kuźnia, ul. Kopernika 18a w Rzeszowie. Życzymy udanej zabawy i niezapomnianych wrażeń.

Czytaj więcej