Ogłoszenia

VII edycja konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu archeologii

      Instytut Archeologii UR i Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego ogłaszają VII edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu archeologii obronioną w 2017 roku. Załączamy regulamin konkursu, zgodnie z którym należy przygotować zgłoszenie. Zapraszamy do wzięcia udziału. Regulamin konkursu ...

Czytaj więcej

Konkurs na opracowanie logo Instytutu

Dyrekcja Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego ogłasza konkurs na opracowanie logo Instytutu. Konkurs skierowany jest do pracowników, studentów, absolwentów oraz sympatyków IA UR. Logo może zawierać motywy ogólnie wiązane z Archeologią lub nawiązujące do konkretnego zabytku archeologicznego, charakterystycznego dla Polski południowo-wschodniej. Dla autora najlepszej propozycji przewidziana jest nagroda rzeczowo-pieniężna, ponadto informacja o autorze logo zostanie umieszczona na stronie internetowej IA UR. Propozycje prosimy kierować na adres: sekretariat@archeologia.rzeszow.pl Termin zgłaszania prac: 28 lutego 2018 roku. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16 marca 2018...

Czytaj więcej

Zakład Muzeologii Instytutu Archeologii zaprasza na seminarium z cyklu Materialne – niematerialne: kultura w perspektywie interdyscyplinarnej

Czytaj więcej

Pomoc materialna w roku akademickim 2017/2018

POMOC MATERIALNA – rok akademicki 2017/2018  WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO-HISTORYCZNY Studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018 zobowiązani są w terminie: do 15 czerwca 2017 r.: – złożyć wniosek elektronicznie w systemie Uczelnia 10 poprzez serwis  internetowy Wirtualna Uczelnia (wu.ur.edu.pl) – wydrukować zarejestrowany wniosek wraz z załącznikami, podpisać, a następnie złożyć wraz z kompletem wymaganej dokumentacji w Dziekanacie ds. socjalnych Wydziału Socjologiczno-Historycznego  pok. nr 29           (budynek A-1, ul. Rejtana 16c), kontakt: – tel. 17 872 13 35, email: styp-wsh@ur.edu.pl             (od wtorku do piątku w godz. od 9.00 – 13.00, w poniedziałki Dziekanat nieczynny)   Studenci studiów niestacjonarnych i doktoranci dodatkowo będą mogli złożyć wnioski o w/w świadczenia pomocy materialnej w sobotę 3 czerwca 2017 r. w godz. od 9.00 do 13.00.   UWAGA: Instrukcje dotyczące elektronicznego wypełniania wniosków, Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej od roku akademickiego 2017/2018, nowe wzory wniosków, oświadczeń i zaświadczeń, wykaz dokumentacji obowiązującej przy składaniu wniosku o pomoc materialną (S – zał. 9), Zasady ustalania i obliczania dochodu w rodzinie studenta (S – zał. 8) można znaleźć na stronie internetowej UR:...

Czytaj więcej

Informacja dla doktorantów II-IV roku

UWAGA!!! Doktoranci II-IV roku Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej  na rok akademicki 2016/2017 wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej do Kierowników Studiów Doktoranckich w terminie do dnia 30 października 2016 roku. Wnioski doktorant ma obowiązek wypełnić elektronicznie w systemie Uczelnia 10 poprzez serwis internetowy Wirtualna Uczelnia. W celu elektronicznego wypełnienia wniosku potrzebna jest legitymacja doktoranta. Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w formie...

Czytaj więcej

Otrzęsiny I roku archeologii

Otrzęsiny I roku archeologii

Zapraszamy na otrzęsiny studentów I roku archeologii i muzeologii, które odbędą się w najbliższy czwartek, 12 listopada o godzinie 18 w PUB Kuźnia, ul. Kopernika 18a w Rzeszowie. Życzymy udanej zabawy i niezapomnianych wrażeń.

Czytaj więcej