Ogłoszenia

Wielkie grodzisko (?) w Gorcach – zagadka archeologiczna

Wielkie grodzisko (?) w Gorcach – zagadka archeologiczna

Zapraszamy do wzięcia udziałi w VIII edycji konkursu

Czytaj więcej

Decyzje stypendialne dla Doktorantów

Dziekanat Wydziału Socjologiczno-Historycznego informuje, że w dniach od 14.12.2018 r. do 04.01.2019 r. w godz. 9.00 – 13.00 w Dziekanacie (pokój nr 31) wydawane będą decyzje o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego.

Czytaj więcej

Inauguracja roku akademickiego dla doktorantów

W imieniu JM Rektora prof. dr hab. Sylwestra Czopka, Pana Prorektora prof. dr hab. Marka Koziorowskiego uprzejmie informuję, iż w dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 12 w Małej Auli głównego budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego odbędzie się inauguracja I roku doktorantów

Czytaj więcej

Uwaga Doktoranci

Decyzje o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium socjalnego w semestrze zimowym 2018/2019, specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi.

Czytaj więcej

SPOTKANIE KÓŁ NAUKOWYCH

SPOTKANIE KÓŁ NAUKOWYCH

Spotkanie odbędzie się 16 października w bibliotece Instytut Archeologii. ZAPRASZAMY

Czytaj więcej

Pomoc materialna dla osób, które zostaną przyjęte na I rok studiów -rok akademicki 2018/2019

...

Czytaj więcej