Via Archeologica

Cieszacin Wielki 41, Jankowice 9 oraz Pawłosiów 55

Cieszacin Wielki 41, Jankowice 9 oraz Pawłosiów 55

Autorzy: Maciej Dębiec, Monika Dębiec, Andrzej Pelisiak Monografia trzech stanowisk, na których odkryto pozostałości osadnictwa z okresu neolitu (k. ceramiki wstęgowej rytej, k. pucharów lejkowatych i k. ceramiki sznurowej) oraz z wczesnej epoki brązu (k. mierzanowicka). Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ISBN: 978-83-7667-209-0 Strony: 191 Format: A4 Wydane: 2015 Oprawa: miękka Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego UWAGA: jest to publikacja w wersji elektronicznej. Po do daniu do koszyka i sfinalizowaniu zakupu, otrzymają Państwo link do pobrania...

Czytaj więcej

Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie. Część II

Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie. Część II

Autor: Sylwester Czopek Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie było badane wykopaliskowo w roku 2008 w ramach prac wyprzedzających budowę obwodnicy miasta Jarosławia i finansowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Część druga, czyli niniejsza książka, jest opracowaniem materiałów kultury trzcinieckiej, tarnobrzeskiej kultury łużyckiej i kultury pomorskiej (rozumianej tu w swym szerszym znaczeniu) a także pojedynczych znalezisk pochodzących z okresu rzymskiego. ISBN: 978-83-7667-174-1 Strony: 207 Format: A4 Wydane: 2014 Oprawa: miękka Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka...

Czytaj więcej

Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie. Część I. Kultura malicka i kultura mierzanowicka

Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie. Część I. Kultura malicka i kultura mierzanowicka

Autorzy: Andrzej Pelisiak, Małgorzata Rybicka Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie było badane wykopaliskowo w roku 2008 w ramach prac wyprzedzających budowę obwodnicy miasta Jarosławia i finansowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Otworzono wykop o powierzchni około 2 ha. Odkryto w nim m.in. pozostałości osadnictwa kultury malickiej, reprezentującej wczesne etapy neolitu oraz osiedle kultury mierzanowickiej, datowanej na koniec III i początki II tys. BC. Jest to pierwsza osada tej kultury usytuowana na lessach Wysoczyzny Kańczuckiej, prawie w całości rozpoznana wykopaliskowo. Była ona założona na planie wydłużonego owalu. Aby określić jej chronologię absolutną wykonano kilkanaście oznaczeń radiowęglowych metodą AMS. Ponadto przeprowadzono analizy szlifów ceramiki. W ich wyniku okazało się, że mieszkańcy osiedla kultury mierzanowickiej schudzali glinę, z której wykonywali ceramikę, stosując obsydian i bazalt wołyński. Stosowanie tych surowców wskazuje, z jakimi terenami społeczności kultury mierzanowickiej utrzymywały kontakty. ISBN: 978-83-7667-149-9 Strony: 136 Format: A4 Wydane: 2013 Oprawa: miękka Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka...

Czytaj więcej

Białobrzegi, stanowisko 18. Osada z okresu rzymskiego

Białobrzegi, stanowisko 18. Osada z okresu rzymskiego

Autorzy: Maciej Karwowski, Bohdan Chmielewski, Dominika Kulikowska, Andrzej Pelisiak Publikacja prezentuje wyniki badań archeologicznych osady z okresu rzymskiego. Na stanowisku przebadano intensywnie zabudowaną część założenia, stanowiącą ścisłe centrum osady o powierzchni ok. 0,5 hektara. W pozostałej, przebadanej części odkryto między innymi zgrupowania palenisk. Jak się wydaje, omawiana osada funkcjonowała w okresie powszechnego występowaniaceramiki toczonej na kole w północnym Barbaricum, czyli w młodszym i późnym okresie rzymskim.Seria lepionych ręcznie znalezisk ceramicznych nawiązujących do schyłku wczesnego okresurzymskiego związana jest z kontaktami z szeroko rozumianym środowiskiem dackim. ISBN: 978-83-7667-145-1 Strony: 174 Format: A4 Wydane: 2013 Oprawa: miękka Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka...

Czytaj więcej

Stanowisko 1 w Terliczce nad dolnym Wisłokiem

Stanowisko 1 w Terliczce nad dolnym Wisłokiem

Autor: Wojciech Poradyło Stanowisko 1 w Terliczce nad dolnym Wisłokiem. Materiały z końca epoki brązu i młodszego okresu rzymskiego Publikacja otwiera nową serię wydawnictw Fundacji Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, w której prezentowane będą wyniki badań z poszczególnych stanowisk archeologicznych na trasie planowanej autostrady A4 na terenie województwa podkarpackiego.   Strony: 143 Format: A4 Wydane: 2011 Oprawa: miękka Wydawca: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego...

Czytaj więcej