Studenci

Stypendium ministra dla doktorantów i studentów

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. zmienił się tryb składania wniosków o przyznanie doktorantom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016. Informacje dotyczące procedury składania wniosków o przyznanie Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016 znajdują się na stronie: http://www.ur.edu.pl/studenci/dzial-ksztalcenia/sekcja-spraw-socjalnych/aktualnosci/stypendium-ministra/dla-doktorantow Uwaga! Termin składania wniosków to 10.09.2015...

Czytaj więcej

Nabór wolontariuszy

Organizatorzy V Kongresu Mediewistów Polskich ogłaszają nabór wolontariuszy chętnych do współpracy przy obsłudze sal konferencyjnych. Kongres odbędzie się w dniach 21-23 września br. Poszukujemy około 10 osób. Kandydaci powinni dysponować wolnym czasem przez minimum kilka godzin podczas jednego dnia obrad. Mile widziane będą osoby zainteresowane szeroko rozumianym średniowieczem lub takie, które po prostu są skłonne pomóc. Dla wolontariuszy studentów przewidujemy odpowiednie zaświadczenia, które mogą być przydatne przy staraniu się o stypendia. Zgłoszenia przyjmujemy na adres mailowy: mediewistyka@ur.edu.pl lub pod numerem telefonu:...

Czytaj więcej

Informacja o przyznawaniu świadczeń pomocy materialej – elektroniczne składanie wniosku

Studenci i doktoranci! W dniu 8 czerwca 2015 roku został uruchomiony serwis internetowy Wirtualna Uczelnia – moduł STYPENDIA. W związku z powyższym studenci i doktoranci zobowiązani są do wypełniania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej elektronicznie, po zalogowaniu w portalu pod adresem wu.ur.edu.pl . Więcej informacji w załączonych plikach. Informacja VI.2015 Instrukcja elektronicznego wniosków o stypendium socjalne...

Czytaj więcej

Terminy składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej

Poniżej przekazujemy komunikat dotyczący wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów: UWAGA STUDENCI I DOKTORANCI! Termin porządkowy składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2015/2016 w formie: Stypendium socjalnego Stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych to 15.06.2015 r. (dla osób, które w roku akademickim 2015/2016 będą studentami II lub III roku studiów,  doktorantami II, III, IV roku studiów) Składanie wniosków o stypendia na rok akademicki 2015/2016 odbywać się będzie za pośrednictwem ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI WNIOSKÓW O STYPENDIUM w Wirtualnej Uczelni 10. Wnioski o przyznanie stypendium student będzie miał obowiązek uzupełnić elektronicznie, wydrukować i złożyć wraz z kompletem wymaganej dokumentacji. W związku z powyższym zaleca się wcześniejsze zgromadzenie dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o stypendium socjalne z uwzględnieniem zmiany, która będzie obowiązywała zgodnie z zapisem w nowym Regulaminie pomocy materialnej dla studentów UR tj.: zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2014 r. zobowiązany jest przedłożyć oddzielnie każdy członek rodziny studenta, który ukończył 18 rok życia, dotyczy to osób, którym przysługuje prawo wspólnego rozliczania się. Elektronicznej rejestracji wniosków należy dokonać po ogłoszeniu Komunikatu na stronie internetowej Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR o udostępnieniu Wirtualnej Uczelni 10 dla studentów i doktorantów (http://www.ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-historyczny/pomoc-materialna). Przed przystąpieniem do rejestracji będzie należało zapoznać się z nowym Regulaminem pomocy materialnej dla studentów lub doktorantów UR. • Etap I – elektroniczna rejestracja wniosku – po ogłoszeniu Komunikatu o udostępnieniu Wirtualnej Uczelni 10 dla studentów i doktorantów (przypuszczalnie ok. 25.05.2015 r.). Proszę o obserwowanie strony internetowej. • Etap II – wydrukowanie wniosku i oświadczeń • Etap III – złożenie (najlepiej niezwłocznie po rejestracji elektronicznej)  w Dziekanacie Wydziału Socjologiczno-Historycznego – stanowisko pomocy materialnej pok. 29,  kompletu dokumentów potwierdzających zarejestrowane informacje wraz z podpisanymi wnioskami i...

Czytaj więcej

Odwołane zajęcia z prof. M. Rybicką

Informujemy, że zajęcia z prof. Małgorzatą Rybicką w dniach 29-30.04.2015 r. zostają odwołane.

Czytaj więcej

“Długie początki paleolitu środkowego w Europie Środkowej” – wykład dr. hab. Andrzeja Wiśniewskiego

Z największą przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na wykład dr. hab. Andrzeja Wiśniewskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykład odbędzie się w  czwartek, 7 maja bieżącego roku, o godzinie 12:00 w sali nr 13 Instytutu Archeologii (ul. Moniuszki 10, Rzeszów). Tytuł wystąpienia to: “Długie początki paleolitu środkowego w Środkowej Europie”...

Czytaj więcej