ERASMUS

erasmus-logo

 

The Institute of Archaeology invites foreign students to elaborate specialist knowledge and skills in the field of Archaeology in cooperation with our highly qualified staff!

Students may participate in academic courses or field practices within the frames of the Erasmus+ program. Most of the courses are offered in Polish. In addition, The Institute has prepared an offer of interesting courses in English, provided at Master’s level, on the second semester. The list of them, as well as their syllabuses, you will find here.

 

__________________________________________________________________________________

 

Informujemy, że ruszyła dodatkowa rekrutacja na studia i praktyki w programie Erasmus+ na rok 2019/2020. Więcej informacji: rekrutacja dodatkowa

 

Informujemy, że studenci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego mają możliwość uczestniczenia w programie ERASMUS+

Dzięki udziałowi w programie studenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich IA UR mogą zrealizować część studiów w instytucjach zagranicznych współpracujących z Uniwersytetem Rzeszowskim.

Szczegółowe informacje o programie Erasmus+ dostępne są na stronach:

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/stypendia/erasmus

http://erasmusplus.org.pl/

Lista uczelni partnerskich Uniwersytetu Rzeszowskiego:

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/stypendia/erasmus/uczelnie-partnerskie-erasmus

 

Koordynator programu Erasmus+ w Instytucie Archeologii UR:

dr Michał Dzik

e-mail: mdzik@ur.edu.pl

Dyżur: wtorek, godz. 9.00-11.00, pok. 10, tel. +48 17 872 15 87