ERASMUS

erasmus-logo

Informujemy, że ruszyła dodatkowa rekrutacja na studia i praktyki w programie Erasmus+ na rok 2018/2019. Więcej informacji: rekrutacja dodatkowa

 

Informujemy, że studenci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego mają możliwość uczestniczenia w programie ERASMUS+

Dzięki udziałowi w programie studenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich IA UR mogą zrealizować część studiów w instytucjach zagranicznych współpracujących z Uniwersytetem Rzeszowskim.

Szczegółowe informacje o programie Erasmus+ dostępne są na stronach:

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/stypendia/erasmus

http://erasmusplus.org.pl/

Lista uczelni partnerskich Uniwersytetu Rzeszowskiego:

http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/stypendia/erasmus/uczelnie-partnerskie-erasmus

 

Koordynator programu Erasmus+ w Instytucie Archeologii UR:

dr Michał Dzik

e-mail: mdzik@ur.edu.pl

Dyżur: wtorek, godz. 9.00-11.00, pok. 10, tel. +48 17 872 15 87