Harmonogramy

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ NA SEMESTR LETNI   2018/2019 

Archeologia III st.

Archeologia III st.- harmonogram

Terminy seminariów doktoranckich są planowane i ustalane indywidualnie przez promotorów. Wszelkie pytania odnośnie do harmonogramu studiów doktoranckich prosimy kierować do kierownika studiów doktoranckich, dr. hab. Andrzeja Pelisiaka, prof. UR.

Organizacja roku akademickiego 2018/2019