Harmonogramy

Przed­sta­wiamy har­mo­no­gramy zajęć dla seme­stru let­niego bie­żą­cego roku akademickiego.

Plany zajęć mogą jeszcze ulec zmianom.

Arche­ologia, studia I stopnia:

Rok I

Rok II

Rok III

Arche­ologia, studia II stopnia:

Rok I

Rok II

Muze­ologia, studia I stopnia:

Rok I

Rok II

Rok III

Muze­ologia, studia II stopnia:

Rok I

Rok II