Harmonogramy

Przedstawiamy harmonogramy zajęć dla semestru letniego bieżącego roku akademickiego.

Plany zajęć mogą jeszcze ulec zmianom.

Archeologia, studia I stopnia:

Rok I

Rok II

Rok III

Archeologia, studia II stopnia:

Rok I

Rok II

Muzeologia, studia I stopnia:

Rok I

Rok II

Rok III

Muzeologia, studia II stopnia:

Rok I

Rok II