Harmonogramy

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMOWY  2018/2019

Archeologia I st.

I rok Archeologii I st.

II rok Archeologii I st.

III rok Archeologii I st.

Archeologia II st.

I rok Archeologii II st.

II rok Archeologii II st.

Archeologia III st.

Archeologia III st.- harmonogram

Terminy seminariów doktoranckich są planowane i ustalane indywidualnie przez promotorów. Wszelkie pytania odnośnie do harmonogramu studiów doktoranckich prosimy kierować do kierownika studiów doktoranckich, dr. hab. Andrzeja Pelisiaka, prof. UR.

Muzeologia I st.

I rok Muzeologii I st.

II rok Muzeologii I st.

III rok Muzeologii I st.

Muzeologia II st.

I rok Muzeologii II st.

II rok Muzeologii II st.