Indywidualna organizacja zajęć zajęć

Studenci ubiegający się o indywidualną organizację zajęć  zobowiązani są do uzyskania w pierwszej kolejności zgody  prowadzących zajęcia na studiowanie według indywidualnej organizacji zajęć a następnie zgody Dyrekcji

 

WNIOSKI DO POBRANIA

I Archeologia I st.

II Archeologia I st.                                             II Muzeologia I st.

III Archeologia I st.                                          III Muzeologia I st.

I Archeologia II st.                                             I Muzeologia II st.

II Archeologia II st.                                           II Muzeologia II st.