Indywidualna organizacja zajęć

Wniosek do Prodziekana Kolegium Nauk Humanistycznych o indywidualną organizację zajęć

Kopię karty obiegowej należny przekazać do Sekretariatu Instytut Archeologii UR

KART OBIEGOWE DOSTĘPNE WKRÓTCE

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020