Indywidualna organizacja zajęć zajęć

Kopię karty obiegowej należny przekazać do Sekretariatu Instytut Archeologii UR, natomiast wniosek o indywidualną organizację zajęć wraz z kartą obiegową należy złożyć  do Dziekana Kolegium Nauk Humanistycznych

I Archeologia I st.

II Archeologia I st.

III Archeologia I st.

II Archeologia II st

I Muzeologia I st.

III Muzeologia I st.

I Muzeologia II st.

II Muzeologia II st.

 

ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020