Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

ul. Moniuszki 10

35-015 Rzeszów

tel: +48 17 872 15 81
fax: +48 17 872 15 90
email:sekretariat@archeologia.rzeszow.pl

iarch@univ.rzeszow.pl

Dyrektor:
dr hab. Małgorzata Rybicka, prof. UR

Zastępca Dyrektora:
dr Katarzyna Trybała-Zawiślak

Kierownik Studium Doktoranckiego:
dr hab. Andrzej Pelisiak, prof. UR

Sekretariat:
mgr Magdalena Rzucek

Biblioteka

mgr Beata Żukowicz
e-mail: biblioteka@archeologia.rzeszow.pl