Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów

tel: +48 17 872 15 81

e-mail: archeologia.ch@ur.edu.pl

sekretariat@archeologia.rzeszow.pl

 

Dyrektor: 

Dr hab. Katarzyna Trybała-Zawiślak Prof. UR

Zastępca Dyrektora: 

dr Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska

Biblioteka : 

mgr Beata Żukowicz, tel. +48 17 872 18 82

e-mail: biblioteka@archeologia.rzeszow.pl

Sekretariat :

mgr Magdalena Rzucek, tel: +48 17 872 15 81