Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

adres: ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów

tel: +48 17 872 15 81
fax: +48 17 872 15 90
e-mail: sekretariat@archeologia.rzeszow.pl
iarch@univ.rzeszow.pl

Dyrektor:
dr hab. Andrzej Rozwałka, prof. UR

Zastępca Dyrektora:
dr Michał Dzik

Kierownik Studium Doktoranckiego:
dr hab. Andrzej Pelisiak, prof. UR

Sekretariat:
mgr Joanna Berdowska

Biblioteka:

mgr Magdalena Rzucek
mgr Beata Żukowicz
e-mail: biblioteka@archeologia.rzeszow.pl