Instytut

Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

ul. Moniuszki 10
35-015 Rzeszów

tel: +48 17 872 15 81
fax:+48 17 872 15 90
e-mail: sekretariat@archeologia.rzeszow.pl
iarch@univ.rzeszow.pl

Dyrektor:
prof. UR dr hab. Andrzej Rozwałka

Zastępca Dyrektora:
dr Kata­rzyna Trybała-Zawiślak

Kierownik Studium Doktoranckiego:
prof. UR dr hab. Andrzej Pelisiak

Sekretariat:
mgr Joanna Berdowska

Biblioteka:
mgr Magdalena Rzucek

mgr Beata Żukowicz