Instytut

Instytut Archeologii

Uniwersytet Rzeszowski

ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów

BIBLIOTEKA:

Mgr Beata Żukowicz

tel. +48 17  872 15 82

e-mail: biblioteka@archeologia.rzeszow.pl

DYREKTOR:

dr hab. Katarzyna Trybała-Zawiślak prof. UR

ZASTĘPCA DYREKTORA:

dr Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska 

SEKRETARIAT:

mgr Magdalena Rzucek

tel: +48 17 872 15 81

e-mail: archeologia.ch@ur.edu.pl

sekretariat@archeologia.rzeszow.pl