Instytut

INSTYTUT ARCHEOLOGII UNIWERSYTET RZESZOWSKI

ul. Moniuszki 10

35-015 Rzeszów

tel: +48 17 872 15 81

fax: +48 17 872 15 90

e-mail:

sekretariat@archeologia.rzeszow.pl

iarch@univ.rzeszow.pl

Biblioteka:

tel. (017) 872 15 82

e-mail: biblioteka@archeologia.rzeszow.pl

Dyrektor:

dr hab. Andrzej Rozwałka prof. UR

Zastępca Dyrektora:

dr Kata­rzyna Trybała-Zawiślak

Kierownik Studium Doktoranckiego:

dr hab. Andrzej Pelisiak prof. UR 

Sekretariat:

mgr Joanna Berdowska