dr Wojciech Rajpold

Dane kontaktowe

Adres e-mail: wojtek-rajpold@wp.pl 

Strona www: https://rzeszow.academia.edu/WojtekRajpold
https://www.researchgate.net/profile/Wojtek_Rajpold2
https://www.facebook.com/wojtek.rajpold.39 

Życiorys naukowy

Wykształcenie 

2007-2010 Uniwersytet Rzeszowski – Archeologia: studia licencjackie – tytuł pracy licencjackiej: Osada z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na stanowisku Tarnobrzeg 5

2010-2012 Uniwersytet Rzeszowski – Archeologia: studia magisterskie – tytuł pracy magisterskiej: Przemiany osadnicze nad środkową Wisłą w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza

2012-2019 Uniwersytet Rzeszowski – Archeologia: otwarty przewód doktorski – tytuł rozprawy doktorskiej: Wyznaczniki płci i wieku w grobach tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w świetle analiz statystycznych (streszczenie rozprawy doktorskiej; autoreferat z obrony doktoratu)

Zainteresowania badawcze

Epoka brązu i wczesna epoka żelaza, archeologia osadnicza, analizy statystyczne, archeologia funeralna

Realizowane projekty badawcze, stypendia

 

2012 Badania powierzchniowe w okolicach Mościsk w ramach wstępnych badań przed rozpoczęciem grantu NCN

2013/09/B/HS3/04277 pt Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowiecznej ekumeny (Kierownik prof. Sylwester Czopek)

2013-2017 Badaniach powierzchniowe oraz wykopaliskowe na terenie Ukrainy (w okolicy Mościsk) oraz Polski (w okolicy Medyki) w ramach grantu NCN 2013/09/B/HS3/04277 pt Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowiecznej ekumeny (Kierownik prof. Sylwester Czopek)

2014-2016 Indywidualny projekt badawczy (dotacja celowa MNiSW, Uniwersytet Rzeszowski): Antropologiczne badania szczątków kostnych z cmentarzyska Wierzawice 4

Od 2017 Realizacja samodzielnego projektu badawczego pt. Wyznaczniki płci i wieku w grobach tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w świetle analiz statystycznych finansowanego przez NCN: DEC – 2016/23/N/HS3/00666

Od 2018 Uczestnictwo w realizacji grantu finansowanego przez NCN pt. Na granicy dwóch światów. Aglomeracja Chotyniecka scytyjskiego kręgu kulturowego – etap I: badania terenowe (Kierownik prof. Sylwester Czopek)

 

Badania terenowe

Wykaz badań terenowych

Informacje dodatkowe

 

Udział w konferencjach

Wykaz konferencji 

 

Wyróżnienia i nagrody

2013 – Pierwsze miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską z archeologii obronioną w Polsce w 2012 (organizatorzy Instytut Archeologii UR oraz Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego)

 

Publikacje

Wykaz publikacji