mgr Paweł Kocańda

Dane kontaktowe

Adres e-mail: kocanda.pawel90@gmial.com

Strona www: https://rzeszow.academia.edu/KocańdaPaweł

 

 

Życiorys naukowy

 

Wykształcenie 

2006-2009 – Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Krościenku n/Dunajcem

2009-2012 – Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Archeologii, studia licencjackie z archeologii.
Tytuł licencjata na podstawie pracy: Badania archeologiczne zamków Czorsztyn, Dunajec i zamku Pieniny, promotor: prof. Z. Pianowski, recenzent: dr hab. A. Rozwałka, prof. UR

2012-2014 – Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Archeologii, studia magisterskie z archeologii.
Tytuł magistra na podstawie pracy: Materiał zabytkowy i stratygrafia z zamku górnego i średniego w Czorsztynie z lat 1965-1997, promotor: prof. Z. Pianowski, recenzent: dr hab. A. Rozwałka, prof. UR

2014-2016 – Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Archeologii, studia magisterskie z muzeologii, specjalizacja: edukator muzealny.
Tytuł magistra na podstawie pracy: Rezerwaty archeologiczno-architektoniczne, jako muzea prezentujące relikty architektury in situ, na wybranych przykładach z terenów Podkarpacia, promotor: dr hab. T. Zych, prof. UR, recenzent: dr H. Mącik

 

Zatrudnienie

2013 (25 listopad) – 2014 (11 styczeń) – Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, udział w wykopaliskach archeologicznych na stanowisku Łęg 2, gm. Osiek.

2015 (grudzień) – 2016 (styczeń) – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu, inwentaryzacja oraz wykonanie karty ewidencyjnej zabytkowej Stodoły w Husowie (pow. Łańcut).

2015 (28 październik) – 2015 (27 grudzień) – Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, udział w wykopaliskach archeologicznych na stanowiskach na trasie drogi ekspresowej S-19 w woj. podkarpackim (Rzeszów-Przybyszówka 118,119; Kielanówka 7,8).

2016 (16 maj) – 2017 (22 październik) –Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, udział w wykopaliskach archeologicznych na stanowiskach na trasie budowy drogi ekspresowej S-17 w woj. lubelskim (Sielce 6, 8, stanowiska militarne 1-24 w gm. Puławy.

2017 (luty) – 2017 (kwiecień) – Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, współkierownik badań archeologicznych na stanowisku nr 17 Stare Miasto w Rzeszowie na ul. 3 Maja.

2017 (maj) – Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, prowadzenie badań archeologicznych w Krakowie, obr. 22 Podgórze, przy ul. Bazarowej 18.

2017 (lipiec – wrzesień) – Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, prowadzenie badań archeologicznych w Bieczu, ul. Kolejowa i 3 Maja.

2017 (sierpień – październik) – Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologiczne, udział w badaniach archeologicznych prowadzonych w Sanoku, stan. 32 i 42 (obwodnica Sanoka).

2017 (listopad) – 2018 (luty) – Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, prowadzenie nadzoru archeologicznego w Rzeszowie, stan 17, ul. Szopena 2 (rozbudowa Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie).

2018 (styczeń – kwiecień) – Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, prowadzenia badań archeologicznych w Rzeszowie, stan. 17 na ulicy Kościuszki.

2018 (styczeń – luty) – Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, udział w badaniach archeologicznych w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oo. Bernardynów w Rzeszowie.

 

Zainteresowania badawcze

Archeologia architektury, archeologia średniowiecza i czasów nowożytnych, kastellologia, średniowieczne i nowożytne budownictwo obronne, historia sztuki, historia architektury, historia kultury materialnej, historia średniowiecza, historia osadnictwa w średniowieczu na pograniczu polsko-węgierskim, dzieje osadnictwa w regionie Pienin, Podhala i Sądecczyzny, urbanistyki i dzieje miast.

Realizowane projekty badawcze, stypendia

Grant wydziałowy z dotacji 508 pt. „Kwerenda źródeł i dokumentacji z badań archeologicznych na zamkach w Czchowie, Dobczycach, Myślenicach i Rytrze jako podstawa rozważań nad budownictwem obronnym Wacława II”.

Grant wydziałowy z dotacji 508 pt. „Budownictwo obronne przełomu XIII i XIV wieku w świetle aktualnych badań archeologicznych i historycznych (w realizacji, lata 2017-2018).

 

Informacje dodatkowe

 

Udział w konferencjach

Wykaz konferencji

 

Ważniejsze referaty, wystąpienia

1. Referat gościnny pt. Dzieje Krośnicy na tle osadnictwa w Pieninach wygłoszony podczas wernisażu wystawy Krośnica wczoraj i dziś, Krośnica, dn. 6 marca 2016 roku

2. Referat pt. Castrum, turris et curia. Zamki i inne obiekty obronno-rezydencjonalne możnowładztwa małopolskiego w średniowieczu wygłoszony w ramach cyklu Klio-Ratuszowe debaty o przeszłości, Polskie Towarzystwo Historyczne w Nowym Targu, Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu, Nowy Targ 23 listopada 2017 roku.

 

Wyróżnienia i nagrody

1. Wyróżnienie Dziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego prof. dr hab. Zdzisława Budzyńskiego za bardzo dobre wyniki w nauce osiągnięte podczas studiów na kierunku Muzeologia w okresie 2014-2016, Rzeszów, 1 lipca 2016.

2. Wyróżnienie w X edycji Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” na najlepszą pracę magisterską dotyczącą konkurencyjności, innowacyjności i promocji Polski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 8 grudnia 2016 roku.

 

Członkostwo w radach, organizacjach, komisjach

1. Członek Koła Naukowego Studentów Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (2009 – 2014).

2. Członek Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego (2009 – 2009).

3. Członek Koła Naukowego Studentów Muzeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (2014 – nadal).

4. Prezes Koła Naukowego Studentów Muzeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (2014 – 2016).

5. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego oddz. w Nowym Targu (2016 – nadal).

6. Członek Zespołu ds. Rewaloryzacji Miasta Biecza (2016 – nadal).

7. Członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego (2016 – 2018).

8. Członek Rady Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego (2016 – nadal).

9. Wiceprezes Rady Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego (2016 – nadal).

 

 Doświadczenie dydaktyczne

Prowadzenie zajęć – ćwiczeń z przedmiotu „Wstęp do muzealnictwa i konserwatorstwa archeologicznego”, rok akademicki 2014/2015 (semestr letni – 30h).

Prowadzenie zajęć – ćwiczenia z przedmiotu „Muzealnictwo i ochrona zabytków”, rok akademicki 2015/2016 (semestr letni – 30h).

Współprowadzenie zajęć, w wymiarze 27 godzin z prof. Andrzejem Rozwałką z przedmiotu „Kultura materialna czasów nowożytnych”, rok akademicki 2016/2017 (semestr zimowy).

Współprowadzenie zajęć, w wymiarze 1,5 godziny z prof. Andrzejem Rozwałką z przedmiotu „Archeologia Staropolska”, rok akademicki 2016/2017 (semestr letni).

Współprowadzenie zajęć w wymiarze 1,5 godziny z prof. Andrzejem Rozwałką z przedmiotu „Wykład monograficzny”, rok akademicki 2017/2018 (semestr letni).

Współprowadzenie zajęć w wymiarze 3 godziny z prof. Andrzejem Rozwałką z przedmiotu „Archeologia Miasta”, rok akademicki 2017/2018 (semestr letni).

Współprowadzenie zajęć w wymiarze 6 godzin z prof. Andrzejem Rozwałką i prof. Zbigniewem Pianowskim z przedmiotów „Archeologia staropolska” i „Archeologia miasta”, rok akademicki 2017/2018 (semestr letni).

Publikacje

Wykaz publikacji