Pracownicy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni
dr hab. Tomasz Bochnak, prof. UR
Zakład Archeologii Środkowoeuropejskiego Barbaricum
prof. dr hab. Syl­we­ster Czopek
Zakład Archeologii Protohistorycznej
dr Maciej Dębiec
Zakład Archeologii Epoki Kamienia
dr Michał Dzik
Zakład Archeologii Średniowiecza
dr Leszek Gardeła
dr hab. Piotr Gębica, prof. UR
Zakład Archeologii Średniowiecza
Zakład Nauk Przyrodniczych i Archeometrii
prof. dr hab. Sławomir Kadrow
dr Dariusz Król
Zakład Archeologii Protohistorycznej
Zakład Archeologii Epoki Kamienia
dr Hubert Mącik
Zakład Muzeologii
prof. dr hab. Michał Parczewski
Zakład Archeologii Średniowiecza
dr Woj­ciech Pasterkiewicz
Zakład Archeologii Protohistorycznej
dr hab. Andrzej Peli­siak, prof. UR
Zakład Archeologii Epoki Kamienia
prof. dr hab. Zbi­gniew Pianowski
Zakład Archeologii Średniowiecza
dr hab. Marta Połtowicz-Bobak, prof. UR
Zakład Archeologii Epoki Kamienia
dr Dominik Porczyński
Zakład Muzeologii
dr Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska
Zakład Archeologii Środkowoeuropejskiego Barbaricum
dr Joanna Rogóż
Zakład Nauk Przyrodniczych i Archeometrii
dr hab. Andrzej Roz­wałka, prof. UR
Zakład Archeologii Średniowiecza
dr hab. Mał­go­rzata Rybicka, prof. UR
Zakład Archeologii Epoki Kamienia
dr Grażyna Stojak
Zakład Muzeologii
dr hab. inż. Joanna Trąbska, prof. UR
Zakład Nauk Przyrodniczych i Archeometrii
dr Kata­rzyna Try­bała-Zawiślak
Zakład Archeologii Protohistorycznej
dr hab. Marcin Woło­szyn, prof. UR
Zakład Archeologii Średniowiecza
dr Miro­sława Zabilska-Kunek 
Zakład Nauk Przyrodniczych i Archeometrii
Administracja
mgr Joanna Berdowska
Sekretariat
mgr Sylwia Jędrzejewska
Uniwersytecka Składnica Materiałów Archeologicznych
mgr Magdalena Rzucek
Biblioteka
mgr Beata Żukowicz
Biblioteka