Pracownicy

 

Pracownicy badawczy, badawczo-dydaktyczni oraz dydaktyczni
dr hab. Tomasz Bochnak, prof. UR
Katedra Archeologii Pradziejowej
prof. dr hab. Syl­we­ster Czopek
Katedra Archeologii Pradziejowej
dr Maciej Dębiec
Katedra Archeologii Pradziejowej
dr Michał Dzik
Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
dr hab. Piotr Gębica, prof. UR
Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
prof. dr hab. Sławomir Kadrow
Katedra Archeologii Pradziejowej
dr Dariusz Król
Katedra Archeologii Pradziejowej
dr Hubert Mącik
Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
prof. dr hab. Michał Parczewski
Katedra Archeologii Pradziejowej
dr Woj­ciech Pasterkiewicz
Katedra Archeologii Pradziejowej
prof. dr hab. Andrzej Peli­siak
Katedra Archeologii Pradziejowej
prof. dr hab. Zbi­gniew Pianowski
Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
dr hab. Marta Połtowicz-Bobak, prof. UR
Katedra Archeologii Pradziejowej
dr Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska
Katedra Archeologii Pradziejowej
dr Joanna Rogóż
Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
dr hab. Andrzej Roz­wałka, prof. UR
Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
prof. dr hab. Mał­go­rzata Rybicka
Katedra Archeologii Pradziejowej
dr hab. Grażyna Stojak, prof. UR
Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
dr hab. inż. Joanna Trąbska, prof. UR
Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
dr Kata­rzyna Try­bała-Zawiślak
Katedra Archeologii Pradziejowej
dr hab. Marcin Woło­szyn, prof. UR
Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
dr Miro­sława Zabilska-Kunek 
Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
Administracja
mgr Magdalena Rzucek
Sekretariat
mgr Sylwia Jędrzejewska
Uniwersytecka Składnica Materiałów Archeologicznych
mgr Beata Żukowicz
Biblioteka