dr Dominik Porczyński

Dane kontaktowe

Nr pokoju: 20 (Instytut Archeologii, ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów)

Dyżur: wtorek, godz. 10:00 – 11:30

Telefon: 17-872-15-94

Adres e-mail: dporczynski@ur.edu.pl

Strona www: https://rzeszow.academia.edu/DominikPorczyński

 

Życiorys naukowy

 

Wykształcenie

2015 – doktor nauk społecznych w zakresie socjologii; Wydział Socjologiczno-Historyczny  UR;

2009 – magister sztuki; dyplom z rysunku; Wydział Sztuki UR;

2006 – magister socjologii; specjalność etniczno-kulturowa; Wydział Socjologiczno-Historyczny UR.

 

Zatrudnienie

Od 2016 – Instytut Archeologii UR, Zakład Muzeologii; adiunkt;

2014 – 2016 – Exacto sp. z o.o., Dział Badań; specjalista a później kierownik działu;

2006 – 2010 – Muzeum Regionalne w Stalowej Woli; Dział Edukacji i Promocji.

 

Zainteresowania badawcze

Tożsamości zbiorowe, muzeologia, edukacja muzealna, nowoplemienność

 

Realizowane projekty badawcze

2017 – Rola muzeów w konstruowaniu tożsamości lokalnych w Polsce i na Słowacji (IA-11/2017/508); kierownik projektu;

2016 – Dynamiki karier muzyków w obszarze całego środowiska muzycznego (05741/15); wykonawca;

2016 – Odświętne tworzenie i propagowanie marek (narodowej, lokalnej, regionalnej) w społecznościach lokalnych. Rola ludzi i instytucji kultury; Fundacja Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Narodowe Centrum Kultury. Koordynator projektu: prof. dr hab. Joanna Kurczewska, dr hab. Hanna Bojar; wykonawca;

2015-2016 – Muzea podkarpackie 2004-2014. Globalizacja i europeizacja a przeobrażenia lokalnych instytucji kultury (05787/15) Kierownik projektu badawczego;

Maj-wrzesień 2014 – Ład korporacyjny, struktura własnościowa i wyniki finansowe przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce i Austrii – analiza porównawcza (2012/07/B/HS4/00455), kierownik: prof. dr hab. Jerzy Węcławski – wykonawca;

Grudzień 2012 – Kapitał kulturowy a reprodukcja młodej inteligencji w Euroregionie Karpackim (nr projektu: IS 07/2011/508), kierownik: dr Hubert Kotarski – wykonawca (Miszkolc, Węgry).

 

Informacje dodatkowe

 

Staże

2012 – Institute of Sociology, University of Miskolc; staż doktorancki

 

Nagrody

2015 – European Sociological Association, Junior Scholar Grant

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze – Sekretarz Generalny;

Polskie Towarzystwo Socjologiczne – Członek Zarządu Sekcji Socjologii Sztuki

 

Doświadczenia naukowe

2014 – European Sociological Association Ph.D. Summer School: „Sociological Imagination for the 21st Century”, University of York.

 

Publikacje

Wykaz publikacji