dr hab. Grażyna Stojak, prof. UR

Dane kontaktowe

Nr pokoju: 10 (Instytut Archeologii, ul. Moniuszki 10, 35-015 Rzeszów)

Dyżur: wtorek, godz. 13:30 – 15:00

Telefon: 17-872-15-87

Życiorys naukowy

 

Dr hab. Grażyna Stojak, prof. UR – historyk sztuki i pedagog, muzeolog i konserwator zabytków architektury.

• 1986 r. – magisterium z historii sztuki w Instytucie Historii Sztuki – Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
• 2005 r. – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki w Instytucie Pedagogiki – Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Praca zawodowa od 1986 roku w szkolnictwie, od 1988 roku – w Studium Nauczycielskim w Przemyślu jako nauczyciel  przedmiotów humanistycznych, kierunek: nauczyciel  plastyki; w latach 1992-1997 dyrektor Kolegium Nauczycielskiego w Przemyślu.

W latach 1996-2008 – muzealnik, praca w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. W latach 2008-2016 – Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu.

Konserwator zabytków – muzealnik

Od 2016 roku adiunkt w Zakładzie Muzeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Autorka kilku książek i licznych artykułów monograficznych, tekstów o sztuce współczesnej, z zakresu historii fotografii, ochrony zabytków, rewitalizacji dziedzictwa kulturowego, pedagogiki wychowania przez sztukę.

 

Zainteresowania badawcze

• architektura nowożytna – podziemia zabytków i ich dzieje oraz funkcje
• miejsca pochówków i ich ochrona – sepulkralne dziedzictwo kulturowe
• sztuka polska w 3 ćwierci XX wieku (do reformy administracyjnej kraju w 1975 roku)
• zabytki techniki i ich adaptacja do funkcji muzealnej
• wystawiennictwo muzealne, wystawiennictwo sztuki współczesnej w galeriach
• wychowanie przez sztukę

Realizowane projekty badawcze

1. Zachowanie dziedzictwa kulturowego dworców kolejowych w II poł. XIX i I poł. XX w. na przykładzie rozwadowskiego dworca kolejowego w Stalowej Woli; organizacja muzealnictwa oraz instytucji kultury na bazie zachowanego dziedzictwa kolejowego w Rozwadowie – Stalowej Woli.
2. Kulturotwórcza rola Rozwadowa jako elementu składowego nowo powstałego miasta Stalowa Wola w II połowie XX wieku.
3. Powojenna architektura Zakładowego Dom Kultury Huty Stalowa Wola w Stalowej Woli, ob. Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli jako element składowy dziedzictwa kulturowego COP-u w Stalowej Woli.
4. Szkicownik z badań architektonicznych jako zapis nieinwazyjnych badań podziemnych zabytków architektonicznych na przykładzie działalności Renaty Frazikowej w 3 ćw. XX wieku.
5. Wiatraki Ziemi Strzyżowskiej na tle siłowni wiatrowych Podkarpacia – typy wiatraków powstałych na przełomie XIX/XX wieków i stosowanych w XX wieku. Zachowanie dziedzictwa techniki w świetle działalności muzealnej na Podkarpaciu.

Informacje dodatkowe

 

Udział w konferencjach

Wykaz konferencji

I Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Muzealników Polskich pt. “Miejsca – nie miejsca? Muzea wobec zmian społecznych”:

Referat pt. “Dom historyczny” – lokalne muzeum a lokalna społeczność na przykładzie współczesnych prywatnych muzeów na Podkarpaciu (prezentacja, tekst wystąpienia)

 

Nagrody i wyróżnienia

 

Stypendium twórcze:

Otrzymałam stypendium twórcze przyznane mi przez Prezydenta Miasta Przemyśla na organizację Wystawy fotograficznej poświęconej życiu scenicznemu „Fredreum” oraz albumu dotyczącego czarnobiałej fotografii z lat 50.tych XX wieku profesora Jana Samka. Taki album ukazał się w 2003 roku – w mojej redakcji i opracowaniu graficznym – przy wsparciu finansowym ówczesnego Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu pt:  Przemyśl 50-lat temu i dziś.

Nagrody:

• 2003 r. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej otrzymało SYBILLĘ 2002 za wystawę Klasa starej daty, której byłam autorem i komisarzem – II nagrodę w kategorii wystaw historycznych, biograficznych i literackich;
• 2008 r. otrzymałam nagrodę Polskiego Radia w kategorii Książka Roku „Podkarpacki Pegaz” za książkę “Świat wychowania przez sztuki piękne w polskiej szkole”, wyd. w Krakowie w 2007 roku.

Odznaczenia:

• 2010 rok – złota odznaka „Za Zasługi Dla Miasta Jarosławia”
• 2011 rok – Order Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny III stopnia nadany przez Prawosławnego Metropolitę Warszawskiego i całej Polski
• 2013 rok – odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
• 2014 rok – Order Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia nadany przez Prawosławnego Metropolitę Warszawskiego i całej Polski
• 2014 rok – Wiedeń – Osterreichisches Schwarzem Kreuz, odznaczenie Austriackiego „Czarnego Krzyża” za opiekę nad zabytkami cmentarnymi I wojny światowej
• 2014 rok – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych

  • od 1991 r. – Stowarzyszenie Historyków Sztuki o. Rzeszowski
  • od 2008 r. – Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, o. Przemyski
  •  od 2014 r. – ICOMOS

 

Publikacje

Wykaz publikacji